Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o.o. umowy z Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Słowacji (Zamawiający) na realizację prac w ramach zamówienia: Budowa zakładu produkcyjnego Gestamp w Nitrze na Słowacji. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2017 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca), w trybie obiegowym, umowy z Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Słowacji (Zamawiający), datowanej na dzień 17 lipca 2017 r., na realizację prac w ramach zamówienia pn. Budowa zakładu produkcyjnego Gestamp w Nitrze na Słowacji.

Reklama

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót elektrycznych.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do dnia 31 stycznia 2018 r.

Szacowana wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 11.003.162,48 zł netto (słownie: jedenaście milionów trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote 48/100). Wynagrodzenie ma character obmiarowy. Ostateczna wartość wynagradzania ustalona zostanie na podstawie ostatecznej wyceny i cen jednostkowych określonych w umowie.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem ostatecznej akceptacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub od dnia 31.01.2018 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Zgodnie z zapisami ww. umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a. zwłoki w realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy- w wysokości 0,1% szacowanego wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;

b. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie odpowiedzialności gwarancyjnej - w wysokości 0,1% szacowanego wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;

c. zwłoki w osiągnięciu kamienia milowego nr 1 (tj. dostawy i instalacji 4 sztuk stacji transformatorowych) w wysokości 0,1% szacowanego wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki;

d. istotnego naruszenie Umowy, które doprowadzi do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialny jest Wykonawca – w wysokości 5% szacowanego wynagrodzenia netto.

Maksymalna kwota naliczonych kar umownych jest ograniczona do 10% szacowanego wynagrodzenia netto (limit kar umownych).

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% szacowanego wynagrodzenia netto.

W sprawach nieuregulowanych ww. umową stosuje się przepisy prawa Republiki Słowackiej.

W okresie od dnia 3 sierpnia 2016 r. do dnia 18 lipca 2017 r., spółka Contrast sp. z o. o. zawarła ze spółką Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy na łączną szacunkową wartość 11.415.112,48 zł.

Łączna wartość kontraktów zawieranych przez spółkę zależną od Emitenta Contrast sp. z o. o. z Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-20Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »