ATREM (ATR): Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych - raport 54

Raport bieżący nr 54/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 25 lipca 2019 r. spółka zależna od Emitenta: Contrast sp. z o. o. zawarła z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group umowę o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Na podstawie ww. umowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wystawiać będzie na zlecenie Contrast sp. z o. o. ubezpieczeniowe gwarancje, zwane dalej ,,gwarancjami”:

Reklama

a) zapłaty wadium, w związku ze składanymi przez Contrast sp. z o. o., w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ofertami w przetargach organizowanych przez Beneficjentów gwarancji,

b) należytego wykonania kontraktu, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach (zwanych dalej "umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Contrast sp. z o. o. z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

c) usunięcia wad i usterek, tytułem zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na podstawie umów (zwanych dalej "umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Contrast sp. z o.o. z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

d) zwrotu zaliczki, tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki na podstawie umów (zwanych dalej "umowami objętymi gwarancją”), zawartych przez Contrast sp. z o. o. z Beneficjentem gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Maksymalny odnawialny limit gwarancyjny ustalony został na poziomie 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) przy czym:

a) limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

b) limit gwarancyjny dla gwarancji zwrotu zaliczki wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);

c) limit gwarancyjny dla gwarancji należytego wykonania kontraktu wynosi 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

d) limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi: 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Do przyznanego limitu wlicza się gwarancje wydane przed zawarciem niniejszej umowy, na podstawie wcześniej podpisanych umów o udzielenie gwarancji.

Na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Contrast sp. z o.o. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia:

1/ sześć weksli własnych in blanco z klauzulą "bez protestu" z wystawienia Contrast sp. z o. o. wraz z sześcioma deklaracjami wekslowymi poręczonych przez ATREM Spółka Akcyjna do kwoty zadłużenia wynikającego z tytułu niniejszej umowy generalnej,

2/ W przypadku występowania Contrast sp. z o. o. w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów.

Umowa została zawarta na okres do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w stosunku do Contrast sp. z o. o. wynikających z umowy.

W wykonaniu umowy InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group będzie wystawiał gwarancje w okresie do dnia 24 lipca 2020 r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zawarta Umowa stanowi kontynuację poprzedniej umowy zawartej przez Contrast Sp. z o.o. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group oraz aneksów to tej umowy, o zawarciu których Atrem S.A. informowała raportem nr 36/2017 oraz raportem bieżącym nr 33/2018 i 40/2018.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-26Andrzej GoławskiPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »