Reklama

PMPG (PGM): Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umów z jednym podmiotem spełniających kryteria umowy znaczącej

Raport bieżący nr 48/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 24 września 2012 roku zależna od Emitenta spółka pod firmą Nano Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NANO), zawarła ze spółką pod firmą FILM IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (FILM IT) umowę, której zawarcie spowodowało, iż wszystkie zawarte pomiędzy NANO a FILM IT umowy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem 24 września 2012 roku łącznie spełniły kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość umów zawartych pomiędzy NANO a FILM IT w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 564.693 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote) brutto.

Umowa o największej wartości została zawarta pomiędzy NANO a FILM IT w dniu 22 sierpnia 2012 roku, a przedmiotem umowy była realizacja przez FILM IT filmu reklamowego oraz przeniesienie praw autorskich majątkowych na rzecz NANO na potrzebę kampanii reklamowej klienta NANO.

Strony umowy ustaliły, że wynagrodzenie FILM IT za świadczenia wynikające z umowy z dnia 22 sierpnia 2012 roku wyniosło kwotę 401.405,58 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy czterysta pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) brutto.

Strony umowy postanowiły, że w przypadku niewykonania umowy z dnia 22 sierpnia 2012 roku z winy FILM IT NANO uprawnione będzie do dochodzenia od FILM IT kary umownej w wysokości równowartości 10 % wynagrodzenia należnego FILM IT na podstawie umowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez NANO roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kary umownej.

Kryterium uznania przedmiotowej umowy za umowę znaczącą jest jej wartość, która łącznie z pozostałymi umowami zawartymi przez NANO z FILM IT w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
Michał M. Lisiecki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »