Reklama

BEDZIN (BDZ): Zawarcie przez Spółkę Zależną od Emitenta znaczącej umowy. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. ("Spółka", "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 lutego 2016 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu ("Spółka Zależna”) informację, że Spółka Zależna zawarła z Panem Sylwestrem Komisarkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Sylwester Komisarek P.W. "Inter Kom Trans” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ("Leasingobiorcą”) trzy Umowy leasingu finansowego. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka Zależna zawarła łącznie trzy umowy z Leasingobiorcą, których łączna wartość wynosi 11.685.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto. Umową o największej wartości jest umowa na kwotę 5.775.000,00 PLN (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) zawarta dnia 11 lutego 2016 r.

Reklama

1. Data zawarcia znaczącej umowy – 11 lutego 2016 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

- Sylwester Komisarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sylwester Komisarek P.W. "Inter Kom Trans” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Umowa Leasingu Finansowego, której przedmiotem są wagony towarowe.

4. Istotne warunki umowy

Umowa leasingu nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych.

Czas trwania umowy: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu leasingu. Czynsze leasingowe płatne są przez Leasingobiorcę w terminie do 20 – tego dnia każdego miesiąca począwszy miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło podpisanie protokołu przekazania przedmiotu leasingu.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Umowy jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M i aktualizowane po upływie każdego miesiąca, powiększone o marżę.

Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco z wystawienia Leasingobiorcy wraz deklaracją wystawcy do weksla in blanco.

Leasingobiorcy przysługuje prawo do zakupu od Spółki Zależnej przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu na warunkach określonych w umowie.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku.

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą

Z tego względu, że łączna wartość podpisanych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą.

Podstawa prawna

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-12Krzysztof KwiatkowskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »