Reklama

WINVEST (WIS): Zawarcie przez spółkę zależną umowy znaczącej - raport 103

Raport bieżący nr 103/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że spółka zależna Przy Parku XIV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 72% udziałów, uprawniających do 72% głosów na zgromadzeniu wspólników, zawarła w dniu 2 września br. następujące umowy kredytowe ze spółką Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie:

Reklama

1) umowę o kredyt nieodnawialny na finasowanie bieżącej działalności w kwocie 23.630.000,00 zł,

2) umowę o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym w kwocie 2.057.000,00 zł.

Łączna wartość w/w umów wynosi 25.687.000,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w pkt. 1) powyżej:

Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie kosztów budowy osiedla mieszkaniowego w Warszawie przy ul. Przy Parku 14. Dzień spłaty kredytu określono na 31 grudnia 2015 roku. Kredyt będzie spłacany w ratach ze środków zwalnianych z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, prowadzonego zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w ciężar kredytu, a docelowo ze środków zwalnianych z rachunku powierniczego, o którym mowa powyżej. Okres wykorzystania kredytu trwa do dnia 30 września 2014 roku. Zmienne oprocentowanie kredytu na dzień zawarcia umowy wynosi 5,49% p.a.

Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania, przy czym przesłankami koniecznymi do uruchomienia wypłaty kredytu są m.in.:

a) złożenie oświadczenia Przy Parku XIV Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji,

b) poręczenie spłaty kredytu według prawa cywilnego przez Emitenta oraz przez Pana Piotra Wiśniewskiego – Prezesa Zarządu Emitenta,

c) złożenie oświadczenia poręczycieli o poddaniu się egzekucji,

d) złożenie wniosku o wpis hipoteki w kwocie 38.531.000,00 zł na nieruchomości w Warszawie Ochota, przy ul. Przy Parku 14.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Opisana powyżej umowa została uznana przez Emitenta za umowę znaczącą, gdyż jej wartość – samodzielnie oraz z uwzględnieniem innych umów zawartych przez Emitenta oraz jego jednostki zależne ze spółką Alior Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy – przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Druga z podpisanych w dniu dzisiejszym umów, tj. umowa o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, ma na celu zapewnienie finansowania płatności z tytułu podatku VAT związanych z nakładami na budowę osiedla mieszkaniowego przy ul. Przy Parku 14 w Warszawie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż łączna wartość wszystkich pozostających aktualnie w mocy umów zawartych przez Emitenta oraz jednostki od niego zależne ze spółką Alior Bank S.A. – według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego – wynosi 50.787.000,00 zł. Powyższa suma uwzględnia wartość wszystkich umów, które wiązały jednostki zależne wobec Emitenta ze spółką Alior Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy, zawarte zaś zostały w okresie przed uzyskaniem przez Emitenta pozycji dominującej nad nimi, w związku z czym nie istniał obowiązek o którym mowa w § 9 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Umową o największej jednostkowej wartości wśród wszystkich umów, które Emitent lub spółki od niego zależne zawarli ze spółką Alior Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy, jest umowa opisana w pkt. 1) powyżej.

Za wyjątkiem umowy wskazanej w pkt. 1) powyżej, wartość żadnej z umów zawartych przez Emitenta lub jego jednostki zależne ze spółką Alior Bank S.A. jednostkowo nie odpowiada co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-02Piotr WiśniewskiPrezes Zarządu
2013-09-02Małgorzata WalczakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »