Reklama

LUBAWA (LBW): Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy - raport 16

Raport bieżący nr 16/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 29.10.2013 roku (data wpływu umowy do Spółki: 29.10.2013 r.) spółka zależna Litex Promo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała umowę wieloproduktową nr 893/2013/00000547/00, dotyczącą odnawialnego limitu kredytowego udostępnionego na okres od dnia 29.10.2013 r. do dnia 28.10.2015 r.

Reklama

Podpisana umowa stanowi kontynuację współpracy Litex Promo Sp. z o.o. z ING Bank Śląski S.A. oraz jej efektem ekonomicznym będzie:

a. zastąpienie, poprzez spłatę, Umowy 1-5 Letniego Kredyt w Rachunku Bankowym nr 8932006001000839/00 z dnia 26.01.2007 r.,

b. zastąpienie, poprzez wygaśnięcie, Umowy Wykupu Wierzytelności nr 681/2011/00004090/00 z dnia 17.11.2011 r.,

c. zwiększenie elastyczności korzystania z produktów oferowanych przez Bank wraz ze zmieniającymi się potrzebami Klienta.

Zawarcie Umowy Wieloproduktowej Nr 893/2013/00000547/00 było związane z podpisaniem wymienionych poniżej umów uzupełniających:

a. Aneks nr 3 do Umowy Wykupu Wierzytelności nr 681/2011/00004090/00 z dnia 17.11.2011 r. ustalający okres obowiązywania limitu od dnia 17.11.2011 r. do dnia 29.10.2013 r.,

b. Umowa przelewu wierzytelności z tytułu umów handlowych nr 893/2013/00000547/17 z dnia 29.10.2013 r.,

c. Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiącym całość gospodarczą, o zmiennym składzie – zapasach nr 893/2013/00000547/16 dnia 29.10.2013 r.,

d. Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze aktywów nr 893/2013/00000547/15 dnia 29.10.2013 r. (umowa zastawu dot. należności handlowych),

e. Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze aktywów nr 893/2013/00000547/14 dnia 29.10.2013 r. (umowa zastawu dot. maszyn i urządzeń),

f. Umowa poręczenia z dnia 29.10.2013 r. zawarta pomiędzy Effect-System S.A. a ING Bank Śląski S.A.,

g. Umowa poręczenia z dnia 29.10.2013 r. zawarta pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A.

Limit kredytowy przyznany w ramach Umowy Wieloproduktowej może być wykorzystany do następujących wartości maksymalnego zadłużenia w podanych poniżej okresach :

a. 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 29.10.2013 r. do dnia 30.04.2014 r.,

b. 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2014r. do dnia 30.04.2015 r.,

c. 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.04.2015 r.,

d. 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 01.05.2015r. do dnia 30.09.2015 r.,

e. 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 28.10.2015 r.

Wykorzystanie przyznanego limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej może przyjąć następujące formy w ramach przyznanych sublimitów:

a. kredytów obrotowych w rachunku bankowym prowadzonym na rzecz Klienta przez Bank w złotych polskich do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia:

- 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 29.10.2013 r. do dnia 30.04.2014 r.,

- 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.04.2015 r.,

- 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.04.2015 r.,

- 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 01.05.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.,

- 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 28.10.2015 r.,

b. kredytów obrotowych w rachunku bankowym prowadzonym na rzecz Klienta przez Bank w euro do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 2.000.000,00 EUR (dwa miliony EUR 0/100) w okresach tożsamych z wymienionymi w punkcie a.,

c. gwarancji bankowych z terminem ważności do 24 miesięcy udzielonych przez Bank na zlecenie Klienta w PLN, EUR, USD do wysokości 2.000.000,00 złotych (dwa miliony złotych 0/100). Maksymalny okres wykorzystania tego sublimitu przypada na dzień 28.10.2017 r.,

d. akredytyw z terminem ważności do 12 miesięcy udzielonych przez Bank na zlecenie Klienta w PLN, EUR, USD do wysokości 4 000 000,00 złotych (cztery miliony złotych 0/100). Maksymalny okres wykorzystania tego sublimitu przypada na dzień 28.10.2017 r.

Umowa Wieloproduktowa Nr 893/2013/00000547/00 została zawarta na warunkach rynkowych i:

a. koszt kredytu nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujących w rynku,

b. warunki uruchomienia nie odbiegają od warunków funkcjonujących w rynku.

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

a. poręczenie udzielone przez Effect-System S.A. za całość zobowiązań Kliena wobec Banku wynikających z podpisania Umowy Wieloproduktowej. Umowa poręczenia związana jest z wyrażeniem zgody przez Effect-System S.A. na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego przez ING Bank Śląski S.A. do maksymalnej kwoty 28.875.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) oraz do dnia 06.11.2020 r. wystąpienia do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalność,

b. poręczenie udzielone przez Miranda Sp. z o.o. za całość zobowiązań Kliena wobec Banku wynikających z podpisania Umowy Wieloproduktowej. Umowa poręczenia związana jest z wyrażeniem zgody przez Miranda Sp. z o.o. na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego przez ING Bank Śląski S.A. do maksymalnej kwoty 28.875.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) oraz do dnia 06.11.2020 r. wystąpienia do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalność,

c. ustanowienia hipoteki umownej łącznej do kwoty 29.250.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100 ) na nieruchomościach których użytkownikiem wieczystym gruntu i własności budynków jest Litex Promo Sp. z o.o.; objętych numerem ksiąg wieczystych nr KZ1W/00064024/8 i KZ1W/00062349/8; wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

d. ustanowienia zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach będących własnością Litex Promo znajdujących się w Ostrowie Wielkopolskim lub Turku wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej,

e. ustanowienie zastawu rejestrowego na wszystkich zapasach będących własnością Litex Promo znajdujących się w magazynie w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej,

f. ustanowienie zastawu rejestrowego na wszystkich obecnych i przyszłych należnościach handlowych z wyłączeniem należności: od tych kontrahentów, z którymi zapisy w umowach wymagają zgodny na zastaw, od kontrahentów objętych cesją na rzecz Banku, od kontrahentów spoza Grupy Lubawa, od kontrahentów objętych faktoringiem,

g. ustanowienie cesji wierzytelności (warunkowej) przysługujących Litex Promo od Litex ZPH Stanisław Litwin.

Wartość poręczeń udzielonych przez Miranda Sp. z o.o. I Effect-System S.A przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Zobowiązanie Litex Promo Sp. z o.o. do ustanowienia hipoteki oraz zastawów, na podstawie umów zastawu rejestrowego o których mowa powyżej, na aktywach których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 euro (jeden milion EUR 0/100).

Aktywa o których mowa powyżej są, co do zasady, tymi samymi aktywami które służą za zabezpieczenie:

a. Umowy 1-5 Letniego Kredyt w Rachunku Bankowym nr 8932006001000839/00 z dnia 26.01.2007 r.,

b. Umowy Wykupu Wierzytelności nr 681/2011/00004090/00 z dnia 17.11.2011 r.

Zawarta umowa jest umową o najwyższej wartości zawartą z ING Bankiem w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-30Marcin KubicaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »