Reklama

LUBAWA (LBW): Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy - raport 18

Raport bieżący nr 18/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 09 grudnia 2013 roku pomiędzy "MIRANDA” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Jedwabniczej 1, 62-700 Turek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135145, NIP 6681712330, REGON 311089769 ("Dostawca”) a "Magnetix – Gorszwa” Spółka jawna z siedzibą przy ul. Kaczeńcowej 18, 91-214 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067932, NIP 9471510277, REGON 471457358 ("Odbiorca") podpisana została Umowa o współpracy handlowej ("Umowa").

Reklama

Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą w zakresie dostawy i odbioru dzianiny welurowej, a także określenie pozostałych warunków handlowych związanych z przedmiotem niniejszej umowy. W umowie określona została wielkość rocznych zamówień dzianiny welurowej na rok 2014, a także prognozowana roczna ilość towaru składającego się na przedmiot zamówień Odbiorcy na kolejne lata, licząc od 01.01.2015 r. Określone zostały również wielkości minimalnych oraz maksymalnych zamówień miesięcznych, a także zapas bezpieczeństwa, który musi być utrzymywany przez Dostawcę.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Szacunkowa wartość Umowy wynosi ok. 25.000.000 zł. (słownie dwadzieścia pięć milionów złotych) i została oszacowana na dzień zawarcia Umowy. Jako wartość szacunkowa została przyjęta łączna szacunkowa wartość świadczeń wynikających z zawartej Umowy na okres 5 lat.

Okres wypowiedzenia umowy dla Odbiorcy został ustalony na okres 3 miesięcy, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres wypowiedzenia obowiązujący dla Dostawcy wynosi 6 miesięcy, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy z tytułu Umowy będącej przedmiotem raportu oraz zawartych pomiędzy Stronami umów dostaw jest ograniczona do kwoty 100.000 Euro (słownie: sto tysięcy euro). Ograniczenie to nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Dostawcę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będącej przedmiotem niniejszego raportu lub zawartych pomiędzy Stronami umów dostaw z wyłącznej winy umyślnej Dostawcy. Termin płatności oraz pozostałe warunki umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Powyższa Umowa stanowi "znaczącą umowę" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-12-09Marcin KubicaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »