Reklama

SYNTHOS (SNS): Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy skutkującej nabyciem aktywów o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 33/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku z późniejszą zmianą) (Rozporządzenie), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2011 roku Red Chilli Limited z siedzibą w Nizkozji, Cypr (Spółka Zależna) zawarła umowę z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym SYNTHOS (Fundusz), której przedmiotem jest objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu (Certyfikaty).

Na podstawie propozycji objęcia min. 4.000 i maks. 5.000 Certyfikatów z dnia 23 sierpnia 2011 roku za cenę emisyjną jednego Certyfikatu wynoszącą 248.817 PLN (dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemnaście złotych) Spółka Zależna złożyła zapis na 4.389 (cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) Certyfikatów Funduszu.

Na mocy zapisów niniejszej umowy Spółka Zależna w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wpłat na objęte Certyfikaty przeniosła na Fundusz własność wszystkich udziałów posiadanych w Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, tj. 19.657.420 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, stanowiących 99,99% kapitału zakładowego Synthos Dwory Sp. z o.o. i dających prawo do wykonywania 99,99% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki, tytułem częściowej wpłaty na objęte Certyfikaty. Pozostała część wpłaty w wysokości 646,26 PLN (sześćset czterdzieści sześć złotych 26/100) została sfinansowana przez Spółkę Zależną środkami pieniężnymi.

Spółka Zależna traktuje nabyte aktywa finansowe jako długoterminową lokatę kapitału.

W wyniku wykonania zapisów niniejszej umowy Fundusz nabywa 19.657.420 udziałów Synthos Dwory Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 PLN każdy, których wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Spółki Zależnej wynosi 1.092.057.294,99 PLN (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 99/100 groszy). Nabyte przez Fundusz udziały stanowią 99,99% kapitału zakładowego Synthos Dwory Sp. z o.o. i dają prawo do wykonywania 99,99% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki.

Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce Zależnej. Jeden z Członków Zarządu Spółki Zależnej jest jednocześnie Członkiem Zarządu Emitenta.

Wartość obejmowanych przez Spółkę Zależną Certyfikatów przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 45 a) Rozporządzenia, stanowi podstawę do uznania je za aktywa o znacznej wartości. Wartość przedmiotu umowy przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 a) Rozporządzenia, stanowi podstawę do uznania umowy za umowę znaczącą.
Tomasz Kalwat - Prezes Zarządu
Zbigniew Lange - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | wartość | aktywa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »