Reklama

JWCONSTR (JWC): Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej - raport 14

Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka”) informuje, że w dniu 23 marca 2017 r. Spółka zawarła z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) umowę na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 42.000.000 ("Kredyt”).

Kredyt został zaciągnięty w celu finansowania i refinansowania kosztów netto związanych z realizacją III etapu inwestycji "Osiedle Nowe Tysiąclecie” w Katowicach realizowanego na działkach nr 52/4, 43/4 43/10 i 52/6 z obrębu 0018 dla których Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr KA1K/00044050/7 ("Inwestycja”).

Reklama

Inwestycja polega na budowie zespołu trzech budynków wielokondygnacyjnych zawierających 346 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w Katowicach Osiedle Tysiąclecia.

Istotne warunki Kredytu :

1)ostateczny termin spłaty Kredytu został ustalony na 20.12.2019 r.

2) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku;

3) prawne zabezpieczenie Kredytu stanowią w szczególności :

• Hipoteka umowna do kwoty 63.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych) na nieruchomości na której realizowana jest Inwestycja, ustanowiona na pierwszym miejscu;

• Weksle własny Spółki in blanco wraz z deklaracją wekslową;

• pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Spółkę do wszystkich posiadanych rachunków w Banku;

• blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach związanych z obsługą Inwestycji;

• przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych (istniejących i przyszłych) wynikających z wszystkich zawartych umów w tym z: (i) umów ubezpieczenia zawartych w związku z realizacją Inwestycji; (ii) Umowy z Generalnym Wykonawcą, umów z nabywcami lokali;

• oświadczenie Spółki o poddaniu się rygorowi egzekucji z art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 63.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych) na rzecz Banku jako zabezpieczenie spłaty należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu;

• pełnomocnictwo do rachunku wyodrębnionych wpływów dla II etapu inwestycji "Osiedle Nowe Tysiąclecie” do czasu spełnienia warunku w zakresie przedsprzedaży.

4) uruchomienie Kredytu nastąpi, w szczególności, po :

• ustanowieniu prawnych zabezpieczeń Kredytu, przy czym złożenie wniosków o wpis zabezpieczeń uważa się za spełnienie warunku;

• Przedłożeniu zaświadczeń o braku zaległości w zakresie opłacania podatków jak i składek na ubezpieczenie społeczne;

• udokumentowaniu wniesienia przez Spółkę wkładu własnego w wysokości ustalonej w umowie kredytowej;

• Uzyskaniu założonego progu zawarcia umów dotyczących lokali realizowanych w Inwestycji;

• Przedstawieniu raportu wstępnego sporządzonego przez niezależnego Doradcę Technicznego stwierdzającego kompletność dokumentacji formalno – prawnej, stan zaawansowania prac, prawidłowość przyjętych założeń kosztowych, wykonalność Inwestycji w założonym budżecie i harmonogramie.

W pozostałych warunkach umowa nie odbiega treścią od wcześniej zawieranych umów z Bankiem.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zawartej umowy kredytowej dla działalności Spółki ze względu na wysokość Kredytu i zapewnienie, poprzez jego zawarcie, finansowania kosztów realizacji Inwestycji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-23Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2017-03-23Magdalena Starzyńska Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »