Reklama

CENTKLIMA (CKL): Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy: umowa ramowa na linię rewolwingową na otwieranie akredytyw

Raport bieżący nr 5/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej - "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 marca 2011 roku Spółka otrzymała podpisany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej - "Bank") egzemplarz aneksu nr 5 do umowy ramowej o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw nr BDK/URT/000801626/0068/08 zawartej przez Spółkę i Bank dnia 23 grudnia 2008 roku (dalej - "Umowa").

W związku z zawarciem w/w aneksu nr 5 Umowa stałą się umową znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, gdyż wartość jej przedmiotu przekracza obecnie 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

O zawarciu Umowy Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2009 roku (pkt.8.5.1.4).

Na podstawie Umowy w obecnym brzmieniu ustalonym w/w aneksem nr 5 Bank ustanowił odnawialny limit zaangażowania na okres od dnia 8 marca 2011 roku do dnia 2 grudnia 2011 roku w wysokości 7.000.000 PLN (siedem milionów złotych), w ramach którego Bank może otwierać akredytywy stosownie do warunków określonych w zleceniach złożonych przez Spółkę.

Zgodnie z Umową Bank może przyjąć do realizacji zlecenie określające termin płatności z akredytywy nie przekraczający dnia 30 listopada 2012 roku.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu udzielanych akredytyw otwieranych w ramach linii rewolwingowej jest umowa przewłaszczenia nr BDK/PR-PG/000801626/0119/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku, której stroną jest Spółka i Bank (o zawarciu powyższej umowy Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2009 roku (pkt.8.5.1.5), a o ostatniej zmianie tejże umowy na podstawie aneksu nr 4 w raporcie bieżącym nr 36/2010).

W Umowie nie zastrzeżono kar umownych, których wysokość przekracza 10% wartości tej Umowy.

Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Spółki.

Ponadto Spółka informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy w mocy pozostawała zawarta przez Spółkę z Bankiem umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr PBP/ZDS/KR-RB/0078/07, zawarta w dniu 2 marca 2007 roku, wraz z późniejszymi zmianami (dalej -"Umowa o Kredyt"), na mocy której Bank udostępnił Spółce kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 6.000.000 PLN (sześć milionów złotych). O zawarciu Umowy o Kredyt Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2009 roku (pkt.8.5.1.2).

Łączna wartość Umowy i Umowy o Kredyt wynosi 13.000.000 PLN (trzynaście milionów złotych).

Podana wartość nie uwzględnia wartości zawartych przez Spółkę umów zabezpieczających wierzytelności Banku z tytułu Umowy i Umowy o Kredyt (tj. w/w umowy przewłaszczenia nr BDK/PR-PG/000801626/0119/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia nr BDK/CP/000801626/0564/10 z dnia 5 lipca 2010 roku).
Marek Perendyk - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: otwieranie | klima | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »