Reklama

COLUMBUS (CLC): Zawarcie przez spółki zależne Ecowolt 2 sp. z o.o., Ecowolt 9 sp. z o.o., Ecowolt 18 sp. z o.o., Greenprojekt 16 sp. z o.o. umów kredytowych na realizację farm fotowoltaicznych - raport 42

Raport bieżący nr 42/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) umów kredytowych na realizację projektów farm fotowoltaicznych ze spółkami zależnymi Columbus, tj.: Ecowolt 2 sp. z o.o., Ecowolt 9 sp. z o.o., Ecowolt 18 sp. z o.o., Greenprojekt 16 sp. z o.o. (dalej: Spółki Zależne), które to umowy kredytowe zostały w pierwszej kolejności podpisane przez te Spółki Zależne:

Reklama

- umowy kredytowe ze spółką Ecowolt 2 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9978 MW w Rudnie: 1) umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym w kwocie 631 661,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji, z terminem spłaty na 31 marca 2021 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku; 2) umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 2 231 029,47 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, spłacanego w ratach miesięcznych z terminem spłaty na dzień 1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku;

- umowy kredytowe ze spółką Ecowolt 2 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9978 MW w Rudnie: 1) umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym w kwocie 628 549,68 zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji, z terminem spłaty na 31 marca 2021 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku; 2) umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 2 220 037,47 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, spłacanego w ratach miesięcznych z terminem spłaty na dzień 1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku;

- umowy kredytowe ze spółką Ecowolt 9 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację inwestycji pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,489 MW w Rudnie: 1) umowę kredytu obrotowego w rachunku kredytowym odnawialnego w kwocie 382 138,33 zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji, z terminem spłaty na 31 marca 2021 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku; 2) umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 1 264 420,97 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, spłacanego w ratach miesięcznych z terminem spłaty na dzień 1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku;

- umowy kredytowe ze spółką Ecowolt 18 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,964 MW w Sławęcinie: 1) umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym w kwocie 619 718,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji, z terminem ostatecznej spłaty kredytu na 31 marca 2021 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku; 2) umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 2 188 844,29 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, spłacanego w ratach miesięcznych z terminem spłaty na dzień 1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku;

- umowy kredytowe ze spółką Greenprojekt 16 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,985 MW w miejscowości Plęsy, w gminie Bartoszyce, województwo warmińsko-mazurskie: 1) umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym w kwocie 629 336,70 zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji, z terminem ostatecznej spłaty kredytu na 31 marca 2021 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku; 2) umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 2 222 817,24 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, spłacanego w ratach miesięcznych z terminem spłaty na dzień 1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku.

- umowy kredytowe ze spółką Greenprojekt 16 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,998 MW w miejscowości Połęcze, w gminie Bartoszyce, województwo warmińsko-mazurskie: 1) umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym w kwocie 626 716,91 zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji, z terminem ostatecznej spłaty kredytu na 31 marca 2021 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku; 2) umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 2 213 564,12 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, spłacanego w ratach miesięcznych z terminem spłaty na dzień 1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku.

Spółki Zależne realizujące inwestycje zapewniają wkład własny w wysokości 20% lub 25% wartości inwestycji.

Kredyty z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji zabezpieczone są następująco:

1. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą, chociażby jego skład był zmienny, o jakim mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym – pozycja katalogu B1 [mienie ruchome przedsiębiorstwa] [elektrownia fotowoltaiczna będąca przedmiotem projektu finansowanego danymi kredytami wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania urządzeniami infrastruktury technicznej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (wpis zastawu na II miejscu; zastaw na rzeczach przyszłych).

2. Pełnomocnictwo udzielone Bankowi do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym i na innych rachunkach danej Spółki Zależnej w Banku, z wyłączeniem rachunku otwartego przez Bank do obsługi podatku VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

3. Zastaw finansowy na rzecz Banku na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach danej Spółki Zależnej prowadzonych w Banku wraz z klauzulą kompensacyjną, z wyłączeniem rachunku otwartego przez Bank do obsługi podatku VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

4. Weksel in blanco z wystawienia danej Spółki Zależnej wraz z deklaracją wekslową.

5. Oświadczenie danej Spółki Zależnej o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego.

Kredyty inwestycyjne na realizację inwestycji zabezpieczone są z kolei następująco:

1. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą, chociażby jego skład był zmienny, o jakim mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym – pozycja katalogu B1 [mienie ruchome przedsiębiorstwa] [elektrownia fotowoltaiczna będąca przedmiotem projektu finansowanego danymi kredytami wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania urządzeniami infrastruktury technicznej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (wpis zastawu na I miejscu; zastaw na rzeczach przyszłych).

2. Pełnomocnictwo udzielone Bankowi do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym i na innych rachunkach danej Spółki Zależnej w Banku, z wyłączeniem rachunku otwartego przez Bank do obsługi podatku VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

3. Zastaw finansowy na rzecz Banku na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach danej Spółki Zależnej prowadzonych w Banku, wraz z klauzulą kompensacyjną, z wyłączeniem rachunku otwartego przez Bank do obsługi podatku VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

4. Zastaw rejestrowy na 100% obecnych i przyszłych udziałach danej Spółki Zależnej.

5. Cesja praw z umowy serwisowej.

6. Cesja praw z umowy dzierżawy gruntu.

7. Przelew wierzytelności z umowy w zakresie świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

8. Przelew wierzytelności z tytułu umowy na sprzedaż energii elektrycznej przez Kredytobiorcę.

9. Przelew wierzytelności oraz cesja praw z umowy o roboty budowlane obejmującej wykonanie danej farmy fotowoltaicznej zawartej z Columbus.

10. Weksel in blanco z wystawienia danej Spółki Zależnej wraz z deklaracją wekslową.

11. Oświadczenie danej Spółki Zależnej o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego.

Okres wykorzystania danego kredytu rozpoczyna się po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty tego kredytu (z wyłączeniem zabezpieczeń, których termin ustanowenia został odroczony na podstawie zapisów umów kredytowych), a w przypadku obowiązku ustanowienia hipotek lub zastawów rejestrowych, po dostarczeniu do Banku potwierdzeń złożenia we właściwym sądzie prawidłowo opłaconych wniosków o wpis ww. hipotek lub zastawów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-02 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2020-10-02Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2020-10-02Janusz SternaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »