Reklama

SYNTHOS (SNS): Zawarcie przez Spółki Zależne Emitenta umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku z późniejszą zmianą) (Rozporządzenie), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy spółki zależne Emitenta: Synthos Kralupy a.s. i Synthos Dwory Sp. z o.o. zawarły z MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc. oraz jej spółkami zależnymi: Slovnaft a.s. i TVK Plc. (Grupa Kapitałowa MOL), umowy których łączna wartość wynosi około 114.000.000 zł (sto czternaście milionów złotych).

Reklama

Umową o największej wartości spośród tych umów jest umowa zawarta w dniu 15 kwietnia 2010 roku przez Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, O.Wichterleho 810, Republika Czeska (Spółka Zależna) na dostawę frakcji C4.

Umowa została zawarta w drodze korespondencyjnego uzyskania podpisów stron.

Strony umowy:

1.Spółka Zależna - jako Odbiorca,

2.Slovnaft a.s. z siedzibą w Bratysławie, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Słowacja (Dostawca), spółka zależna od MOL.

Przedmiot umowy: dostawa frakcji C4 przez Dostawcę w 2010 roku.

Istotne warunki umowy:

1.szacunkowa wartość umowy: 77.000.000 zł (siedemdziesiąt siedem milionów złotych),

2.formuła cenowa oparta została o notowania Naphta publikowane przez Platts,

3.realizacja dostaw frakcji C4 odbywać się będzie na bazie FCA Bratislava stosownie do INCOTERMS 2000,

4.prawem właściwym dla umowy jest prawo słowackie,

5.umowa obowiązuje od 1 marca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Umowa nie zawiera terminu ani warunku.

Kary umowne:

W przypadku nie dostarczenia lub nie odebrania w ciągu miesiąca kalendarzowego ustalonej w umowie ilości frakcji C4, odpowiednio Dostawca lub Odbiorca uprawnieni są do naliczenia kar umownych w wysokości 10 % wartości nie dostarczonej lub nie odebranej frakcji C4. Strony nie przewidziały odszkodowania przewyższającego kary umowne.

Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę:

Łączna wartość umów zawartych przez Spółki Zależne Emitenta w okresie krótszym niż 12 miesięcy z podmiotami Grupy Kapitałowej MOL, przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 a) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia, stanowi podstawę do uznania tych umów za umowę znaczącą.
Zbigniew Lange - Wiceprezes Zarządu
Wiesław Ziembla - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »