Reklama

BEDZIN (BDZ): Zawarcie przez Spółki Zależne od Emitenta znaczącej umowy

Raport bieżący nr 28/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. Spółki zależne od spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. tj. Spółka Elektrociepłownia Będzin spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie oraz spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu zawarły przedwstępną umowę sprzedaży instalacji odsiarczania spalin dla kotłów: OP-140 nr 6, OP 140 nr 7 oraz WP-70 nr 5 (Instalacji "A”), instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr7 (Instalacji "B”); instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr6 (Instalacji "C”); instalacji odazotowania spalin kotła: WP-70 nr 5 (Instalacji "D”)

Reklama

1. Data zawarcia znaczącej umowy - 23 kwietnia 2015 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna

- Spółka Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży jest ustalenie warunków na jakich Strony umowy zawrą przyrzeczone umowy sprzedaży instalacji odsiarczania spalin dla kotłów: OP-140 nr 6, OP 140 nr 7 oraz WP-70 nr 5 (Instalacji "A”), instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr7 (Instalacji "B”); instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr6 (Instalacji "C”) oraz instalacji odazotowania spalin kotła: WP-70 nr 5 (Instalacji "D”)

4. Istotne warunki umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży instalacji odsiarczania spalin dla kotłów: OP-140 nr 6, OP 140 nr 7 oraz WP-70 nr 5 (Instalacji "A”), instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr7 (Instalacji "B”); instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr6 (Instalacji "C”) oraz instalacji odazotowania spalin kotła: WP-70 nr 5 (Instalacji "D”) określa łączną cenę sprzedaży w wysokości 129.975.000,00 zł netto. Cena netto nabycia każdej z Instalacji wynosi:

a) Instalacji "A” – 80.321.000,00 PLN;

b) Instalacji "B” – 18.534.000,00 PLN;

c) Instalacji "C” – 19.139.000,00 PLN;

d) Instalacji "D” – 11.981.000,00 PLN.

Zgodnie z zawartą umową, przyrzeczone umowy sprzedaży Instalacji, Strony zobowiązały się zawrzeć

nie później niż:

a) Umowę Sprzedaży Instalacji "A” – do dnia 31 grudnia 2016 roku;

b) Umowę Sprzedaży Instalacji "B” – do dnia 31 grudnia 2016 roku;

c) Umowę Sprzedaży Instalacji "C” – do dnia 31 grudnia 2017 roku;

d) Umowę Sprzedaży Instalacji "D” – do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Każda z przyrzeczonych umów sprzedaży instalacji zostanie zawarta w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości sprzedaży przez Sprzedawcę. Wydanie Przedmiotu Sprzedaży (odpowiednio A, B, C, D) następuje w terminie zaproponowanym w zgłoszeniu gotowości sprzedaży chyba, że Kupujący na piśmie wskaże inny termin. Wraz z Przedmiotem Umowy (odpowiednio A, B, C, D) Sprzedawca wyda Kupującemu podlegającą nabyciu Dokumentację oraz Dokumenty Niezbędne do Używania Przedmiotu Umowy oraz odpowiedni nośniki tych Dokumentów i Dokumentacji. Strony ustalają, że Kupujący poza własnością Instalacji (lub jej części) nabędzie wszystkie inne prawa (w tym prawa do licencji, patentów, prawa autorskie jak i inne Prawa do Dokumentacji), jakie w związku z Instalacją nabędzie Sprzedawca. Prawa te zostaną przyporządkowane do odpowiedniej Instalacji (A, B, C, D), a Cena tych praw zawierać się będzie w ustalonej cenie łącznej nabycia przedmiotu umowy i zostanie przyporządkowana do odpowiedniej Instalacji (A ,B, C, D).Strony w umowie ustaliły, że Sprzedawca zobowiązany jest sprzedać Kupującemu wszystkie prawa, o których mowa powyżej, a które są niezbędne dla prawidłowej eksploatacji Instalacji (lub jej części), jej dalszej modernizacji oraz napraw, a także dla zgodnego z prawem zbycia Instalacji osobom trzecim w celu wykonywania przez te osoby prawidłowej eksploatacji Instalacji (lub jej części), jej dalszej modernizacji oraz napraw oraz ewentualnego dalszego zbycia Instalacji (lub jej części).

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku. Terminy zawarcia umów przyrzeczonych sprzedaży zostały przedstawione powyżej.

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Spółek.

Podstawa prawna

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-24 Tomasz Kamiński Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »