WIKANA (WIK): Zawarcie przez Wikana Bioenergia Sp.z o.o. umowy o dofinansowanie w formie pożyczki na realizację inwestycji pn. "Budowa elektrowni biogazowej w Piaskach" - raport 26

Raport bieżący nr 26/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A. (Emitent, WIKANA), informuje, iż w dniu 14 czerwca 2011 r. spółka zależna Emitenta - Wikana Bioenergia Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca, Wikana Bioenergia) podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (NFOŚiGW) umowę o dofinansowanie w formie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni biogazowej w Piaskach" (Inwestycja). Pożyczka udzielona została przez NFOŚiGW na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Reklama

Inwestycja realizowana będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym opisanym w umowie. W wyniku realizacji Inwestycji Pożyczkobiorca zobowiązany jest uzyskać wskazany w umowie efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia w postaci odpowiednio: moc zainstalowana energii elektrycznej w Kogeneracji nie mniej niż 998 kWe, moc zainstalowana energii cieplnej w Kogeneracji nie mniej niż 850 kWt, roczna produkcja energii elektrycznej 6.200 MWh, roczna produkcja ciepła w wysokości 16000 GJ. Termin realizacji Inwestycji i osiągnięcia efektu rzeczowego przedsięwzięcia wyznaczony został na 31 grudnia 2011 r., termin osiągnięcia efektu ekologicznego na 31 grudnia 2013 r. Termin trwałości przedsięwzięcia wyznaczony został na 5 lat od daty zakończenia Inwestycji. W przypadkach szczegółowo opisanych w umowie, m.in. w przypadku niezakończenia realizacji Inwestycji w terminie lub nieosiągnięcia opisanych efektów rzeczowych, ekologicznych oraz trwałości projektu NFOŚiGW przysługuje prawo wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

Wysokość pożyczki wynosi 11.230.000,00 PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 20 grudnia 2022 r. Oprocentowanie oparte jest o Wibor 3 M + 50 punktów bazowych w skali roku. Okres karencji w spłacie ustalony został do 30 września 2012 r.

Zabezpieczenie spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami stanowi:

- weksel własny in blanco Wikana Bioenergia z klauzulą bez protestu poręczony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową. Poręczenie to ustanowione zostało przez Emitenta nieodpłatnie,

- hipoteka umowna łączna do kwoty 13,1 mln zł na nieruchomościach położonych położonej w Siedliszczkach (Gmina Piaski) stanowiącychej odpowiednio własność lub użytkowanie wieczyste Wikana Bioenergia wraz z oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji z powyższych nieruchomości w trybie art. 777 § 1 kpc,

- cesja praw z obowiązującej w trakcie realizacji inwestycji umowy ubezpieczenia placu budowy oraz majątku trwałego znajdujących się na ww. nieruchomościach,

- cesja praw z umowy ubezpieczenia majątku trwałego znajdującego się na ww. nieruchomościach obowiązującej po zrealizowaniu inwestycji do marca 2023 r.

- cesja praw z dysponowania rachunkiem Wikana Bioenergia, na którym będzie przeprowadzana większość operacji finansowych zwianych z jej działalnością,

- sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach nabytych w wyniku realizacji inwestycji o wartości 2,5 mln zł,

- cesje praw z umów sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej oraz zielonych certyfikatów z datą obowiązywania do marca 2023 r.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.
Sylwester Bogacki - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | pożyczka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »