Reklama

ORBIS (ORB): Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Warszawie - raport 45

Raport bieżący nr 45/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 7/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku i Raportu Bieżącego nr 15/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, Zarząd "Orbis” S.A. informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 r. "Orbis” S.A. ("Sprzedający”) zawarł z Szczęśliwicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Kupujący”), należącą do grupy kapitałowej UNIBEP S.A., umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Reklama

o powierzchni 1,0016 ha, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 16 i 16A, wraz z własnością posadowionych na tym gruncie budynków ("Nieruchomość”).

Cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 22 000 000 zł (dwadzieścia dwa miliony złotych) netto i powiększona została o podatek od towarów i usług VAT, w związku z czym cena sprzedaży brutto wyniosła 26 034 282,80 zł (dwadzieścia sześć milionów trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy).

W przypadku uzyskania ostatecznej i niezaskarżalnej decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę) na Nieruchomości lub na Nieruchomości i dodatkowej przyległej nieruchomości, którą Kupujący zamierza nabyć, zatwierdzającej projekt budowlany przewidujący powierzchnię użytkową mieszkań i usług przekraczającą 15.000 m2, należna Sprzedającemu cena sprzedaży, zostanie skorygowana w ten sposób, iż Kupujący zapłaci Sprzedającemu dodatkowo 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) netto za każdy dodatkowy metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkań i usług przekraczający 15.000 m2, przy czym zapłata tak wyliczonej kwoty nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna i niezaskarżalna.

Strony ustaliły ponadto, iż w przypadku, jeżeli zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę) projekt budowlany przewidujący powierzchnię użytkową mieszkań i usług przekraczającą 15.000 m2, stanowiący podstawę dla obliczenia korekty ceny sprzedaży, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie dotyczył (obejmie) również nabytą przez Kupującego nieruchomość przyległą do Nieruchomości, kwota należna Sprzedającemu zostanie pomniejszona o poniesione przez Kupującego koszty związane z nabyciem przyległej nieruchomości.

W celu zabezpieczenia wykonania powyższego zobowiązania do zapłaty skorygowanej ceny sprzedaży, Kupujący poddał się rygorowi dobrowolnej egzekucji a także ustanowił na Nieruchomości hipotekę umowną do kwoty

3 000 000 zł (trzech milionów złotych). Ponadto spółka Unidevelopment S.A., posiadająca 100% udziałów w Kupującej spółce, poręczyła za powyższe zobowiązanie Kupującego oraz poddała się rygorowi dobrowolnej egzekucji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).

________________________________________________________________________________________

”Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-21 Marcin Szewczykowski Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »