ENAP (ENP): Zawarcie umów - raport 58

Raport bieżący nr 58/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 18 maja 2018 r. zostały zawarte przez Spółkę umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, których przedmiotem są następujące realizacje następujących zadań:

1. "Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej - modernizacja RS 20 kV, R-Mieroszów”. Umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 6 690 000,00 zł (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, płatne na podstawie faktur częściowych, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktur.

Reklama

Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany w terminie do 12 czerwca 2019 r.

Wykonawca udziela Zamawiającemu:

- gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 65 miesięcy od dnia podpisania pozytywnego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 10% wartości brutto umowy, z czego 70% stanowi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, a 30% zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi .

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych m.in. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym (0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień), za naruszenie obowiązków z zakresu ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, poufności lub zakazu zatrudniania pracowników lub korzystania ze środków i narzędzi Zamawiającego lub spowodowanie przerwy w dostawie energii, a także za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (10% wynagrodzenia netto).

Dopuszczalne jest żądanie, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

2. "Wałbrzych, stacja 110/20/10 kV R-Biały Kamień, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz budowa odwodnienia i drogi wewnętrznej na terenie stacji”. Umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 036 000,00 zł (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy złotych) netto, płatne na podstawie faktur częściowych, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktur.

Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany w terminie do 28 września 2018 r.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania pozytywnego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych m.in. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym (0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień), za naruszenie obowiązków z zakresu ochrony środowiska, poufności lub zakazu zatrudniania pracowników lub korzystania ze środków i narzędzi Zamawiającego lub spowodowanie przerwy w dostawie energii (10% wynagrodzenia netto), a także za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (10% wynagrodzenia netto).

Dopuszczalne jest żądanie, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku w przypadku zawierania tego typu umów.

3. "Wałbrzych, stacja 110/20/10 kV R-Biały Kamień, wykonanie projektu wykonawczego oraz montaż i budowa mikropalowania, przedłużenia tras kablowych 10 i 20 kV oraz dostawa i montaż zabezpieczeń łukochronnych”. Umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 334 500,00 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych) netto, płatne na podstawie faktur częściowych, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktur.

Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany w terminie do 29 czerwca 2018 r.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania pozytywnego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych m.in. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym (0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień), za naruszenie obowiązków z zakresu ochrony środowiska, poufności lub zakazu zatrudniania pracowników lub korzystania ze środków i narzędzi Zamawiającego lub spowodowanie przerwy w dostawie energii (10% wynagrodzenia netto), a także za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (10% wynagrodzenia netto).

Dopuszczalne jest żądanie, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe warunki wyżej wymienionych umówowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku w przypadku zawierania tego typu umów tego rodzaju.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-18Tomasz MichalikPrezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »