PEPEES (PPS): Zawarcie umów kredytowych - raport 26

Raport bieżący nr 26/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 07.10.2014 r. umowy o multilinię nr K01260/14.

Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin” Sp. z o.o. ("Lublin”) i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. ("Bronisław”) oraz Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank”).

Reklama

Na mocy niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi i spółkom zależnym kredytów w kwocie 52.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych), według poniższego:

1. Emitentowi:

• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych),

• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych),

• Kredyt Obrotowy w kwocie 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych)

2. Lublinowi:

• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych),

• Kredyt Obrotowy w kwocie 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych)

3. Bronisławowi:

• Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

• Kredyt Rewolwingowy do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

• Kredyt Obrotowy w kwocie 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych).

Dzień spłaty:

- dla kredytów w Rachunku Bieżącym – 21.09.2015 r.,

- dla kredytów Rewolwingowych – 31.08.2015 r.,

- dla kredytów Obrotowych – 31.08.2015 r.

Przeznaczenie kredytów

Kredyty w Rachunku Bieżącym i Kredyty Rewolwingowe - na bieżącą działalność gospodarczą.

Kredyty Obrotowe - na finansowanie skupu ziemniaków z zastrzeżeniem, że kwota Kredytu nie może być wyższa niż 70% wartości zapasów.

Warunki finansowania

Od kwoty każdego wykorzystanego Kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Od każdego Kredytu Bank pobierze prowizję przygotowawczą na zasadach i w terminach określonych w rozdziale I § 2 Ogólnych Warunków Finansowania.

Zabezpieczenia

- weksel in blanco,

- hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 78.000.000,00 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów złotych)

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości,

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych,

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych,

- zastaw rejestrowy na zapasach ziemniaków, produktów skrobiowych i syropu glukozowego,

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej zapasów,

- przelew wierzytelności z tytułu należności od klientów do kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.06.2014 r. wynosił 102.141 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-08Wojciech FaszczewskiPrezes Zarządu
2014-10-08Krzysztof HomendaCzłonek Zarządu / Dyrektor Finansowy

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »