Reklama

LOKUM (LKD): Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku - raport 2

Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11.01.2017 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 5 Sp. k. (Lokum 5) – spółka zależna od Emitenta zawarła, jako Kredytobiorca, z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP) dwie umowy kredytu inwestorskiego na łączną kwotę 37,46 mln zł, tj. umowę kredytu inwestorskiego (Umowa 1), na mocy której Lokum 5 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 25,21 mln zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji wielomieszkaniowej pod nazwą "LOKUM VICTORIA-etap II B” (etap IIB) oraz umowę kredytu inwestorskiego (Umowa 2), na mocy której Lokum 5 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 12,25 mln zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji wielomieszkaniowej pod nazwą "LOKUM VICTORIA-etap III” (etap III), realizowanych na działce nr 3/12 położonej we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 85, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00046633/0 (Nieruchomość).

Reklama

Całkowita wypłata Kredytów, na podstawie Umowy 1 i Umowy 2, nastąpi w terminie do dnia 30.11.2018 r., zaś termin spłaty został ustalony na dzień 1.08.2019 r.

Kredyty wypłacane będą w walucie polskiej i są oprocentowane w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę PKO BP.

W związku z podpisaniem Umowy 1 i Umowy 2, dla obu Kredytów ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia:

1. hipoteka umowna do kwoty 91,73 mln zł, ustanowiona na pierwszym miejscu na prawie wieczystego użytkowania Nieruchomości (niniejsza hipoteka stanowi zabezpieczenie przedmiotowych Kredytów, a także kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu inwestorskiego z dnia 7.09.2016 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2016 z dnia 7.09.2016 r.);

2. weksel własny in blanco wystawiony przez Lokum 5 wraz z deklaracją wekslową;

3. poręczenie wekslowe udzielone przez Emitenta.

Lokum 5 zobowiązała się w Umowie 1 i Umowie 2, że w okresie jej obowiązywania, bez uprzedniej zgody PKO BP, w szczególności:

1. nie wypłaci bądź w jakiejkolwiek innej formie nie przekaże udziałowcom dywidendy w okresie realizacji inwestycji, za wyjątkiem wypłat dla wspólników mniejszościowych z łącznym udziałem 8% w zysku przy czym maksymalna łączna kwota wypłaty z zysku ze sprzedaży gruntu nie może przekroczyć 0,8 mln zł;

2. nie udzieli żadnych pożyczek, gwarancji, poręczeń, na rzecz innych podmiotów, za wyjątkiem pożyczek udzielonych spółkom z Grupy Lokum Deweloper do łącznej kwoty 25 mln zł;

3. nie będzie ustanawiać, odnawiać oraz nie dopuści do powstania jakichkolwiek obciążeń na należących do niej lub nabywanych w przyszłości składnikach mienia jej przedsiębiorstwa, za wyjątkiem sytuacji dotyczących zawierania umów sprzedaży realizowanych w ramach projektów deweloperskich;

4. nie rozpocznie żadnych nowych inwestycji, za wyjątkiem realizacji kolejnych etapów inwestycji LOKUM VICTORIA;

5. nie zaciągnie oraz nie dopuści do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych w całym okresie kredytowania (ponad kwotę z tytułu pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane na zakup gruntów oraz na realizację inwestycji LOKUM VICTORIA);

6. nie dokona żadnych zmian właścicielskich.

Pozostałe warunki Umowy 1 i Umowy 2 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kredytowana inwestycja dotyczy budowy budynków mieszkalnych nr 4 i 5 odpowiednio z 30 i 116 lokalami mieszkalnymi (etap II B) oraz budynku mieszkalnego nr 6 z 73 lokalami mieszkalnymi (etap III).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-11Bartosz KuźniarPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »