Reklama

POLWAX (PWX): Zawarcie umów kredytowych ze spółkami Grupy ING w kwocie spełniającej kryterium umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 4.09.2015r. podpisał ze spółkami Grupy ING:

Reklama

- aneks do Umowy kredytowej wieloproduktowej o podwyższeniu dotychczasowego limitu kredytu ze spółką ING Bank Śląski S.A. ("ING Bank Śląski”) oraz

- odnawianą corocznie umowę faktoringową ze spółką ING Commercial Finance Polska S.A., jako faktorem, z podwyższonym limitem zaangażowania faktora.

Łączna wartość wyżej wskazanych umów, z uwzględnieniem wartości wszystkich umów, jakie w okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu tj. dnia 29 września 2014 roku do dnia dzisiejszego zawarła Spółka ze spółkami Grupy ING, przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Umową o największej jednostkowej wartości wśród wszystkich umów, które Spółka zawarła ze spółkami Grupy ING w okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu tj. dnia 29 września 2014 roku do dnia dzisiejszego, jest aneksowana w dniu dzisiejszym umowa wieloproduktowa z dnia 18.09.2013 roku ("Umowa”) zawarta z ING Bank Śląski. W ramach wymienionego aneksu do Umowy zawarto porozumienie określające podwyższenie dotychczasowego limitu kredytowego z 60.000.000 zł o kwotę 10.000.000 zł tj. do kwoty 70.000.000 zł z terminem spłaty do dnia 28.04.2016roku. Jednocześnie na podstawie Umowy spółka korzysta z kredytu odnawialnego, który jest przeznaczony wyłącznie na spłatę wymagalnego zadłużenia z tytułu wykorzystania wskazanego wyżej limitu kredytowego oraz innych zobowiązań finansowych Spółki wobec ING Banku Śląskiego pozostających w związku z zawartą umową. W ramach wymienionego aneksu do Umowy uzgodniono podwyższenie kredytu odnawialnego z 66.000.000 zł o kwotę 11.000.000 zł tj. do kwoty 77.000.000 zł z terminem spłaty 09.05.2016 roku.

Limit kredytowy umowy wieloproduktowej przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz spłatę innych zobowiązań kredytowych. W ramach limitu kredytowego ING Bank Śląski zobowiązał się także do udzielenia Spółce gwarancji.

Zabezpieczeniami Umowy są:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 87 000 000 zł na będących własnością Spółki nieruchomości położonej w Jaśle przy ul. 3 Maja 101 oraz na nieruchomości położonej w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2;

- zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie POLWAX S.A.;

- bezwarunkowa cesja wierzytelności przysługujących Spółce od kontrahentów;

- pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach otwartych i

prowadzonych przez ING Bank Śląski;

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych;

- cesja wierzytelności z monitoringiem z tytułu umowy faktoringu.

Jednocześnie Spółka informuje, że łączna wartość wszystkich pozostających aktualnie w mocy umów zawartych przez Spółkę ze spółkami Grupy ING - według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu – wynosi 87 557 422 zł.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-04Dominik TomczykPrezes Zarządu
2015-09-04Piotr KosińskiWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »