Reklama

06MAGNA (06N): Zawarcie umów leasingu przez INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Fundusz") informuje, że w dniu 23 lipca 2012 r. spółka zależna od Emitenta Info-TV-OPERATOR Sp. z o.o. (Spółka) zawarła jako korzystający następujące umowy leasingu:

- umowę leasingu finansowego nr 745287-2G-0 ze spółką ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ING), która to umowa spełnia kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane są na aktywach będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana jest poręczeniem Funduszu, (Umowa I)

Reklama

- umowę leasingu finansowego nr 745269-2G-0 ze spółką ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ING), która to umowa spełnia kryterium umowy znaczącej a przewidziane w niej zabezpieczenia dokonywane są na aktywach będących aktywami o znacznej wartości oraz zabezpieczana jest poręczeniem Funduszu, (Umowa II).

1) Data zawarcia Umowy I i Umowy II: 23 lipca 2012r.

2) Oznaczenie stron Umowy I i Umowy II:

- Info-TV-OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 00000408892,

- ING Lease (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 0000043817,

3) Przedmiot Umowy I:

Przedmiot leasingu: nadajniki i urządzenia monitorujące - sonda DVB-T.

Przedmiot Umowy II:

Przedmiot leasingu: nadajniki i urządzenia monitorujące - sonda DVB-T.

4) Istotne warunki Umowy I:

Wartość początkowa przedmiotu leasingu Umowy I: 6.160.000 PLN.

Wartość końcowa przedmiotu leasingu: 0% wartości początkowej przedmiotu leasingu

Okres leasingu: 48 miesięcy; opłaty leasingowe płatne z dołu, co miesiąc.

Zabezpieczeniem umowy są:

a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Fundusz

b) Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do wydania przedmiotu leasingu i zapłaty zobowiązań wynikających z Umowy,

c)Cesja wierzytelności z Umowy o świadczenie usług emisji sygnału multipleksu w celu hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych z dnia 28 października 2011r. ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie,

d) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego w ING Bank Śląski S.A.

e) Polecenie zapłaty ustanowione na rzecz ING Lease (Polska) Sp. o.o.

Istotne warunki Umowy II:

Wartość początkowa przedmiotu leasingu Umowy I: 6.857.478,49 PLN.

Wartość końcowa przedmiotu leasingu: 0% wartości początkowej przedmiotu leasingu

Okres leasingu: 48 miesięcy; opłaty leasingowe płatne z dołu, co miesiąc.

Zabezpieczeniem umowy są:

a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Fundusz

b) Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do wydania przedmiotu leasingu i zapłaty zobowiązań wynikających z Umowy,

c) Cesja wierzytelności z Umowy o świadczenie usług emisji sygnału multipleksu w celu hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych i telewizyjnych z dnia 28 października 2011r. ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie,

d) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego w ING Bank Śląski S.A.

e) Polecenie zapłaty ustanowione na rzecz ING Lease (Polska) Sp. o.o.

Brak jest innych niż umowne powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym aktywa lub osobami nim zarządzającymi.

Kryterium uznania Umowy I i Umowy II za umowy znaczące, stanowi wartość umów w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
Jarosław Mikos - Prezes Zarządu
Marcin Frączek - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »