ESSYSTEM (ESS): Zawarcie umów na kompleksową modernizację oświetlenia na terenie zakładów NB Polska Sp. z o.o. w Gnieźnie - raport 22

Raport bieżący nr 22/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2018 z dnia 10 października 2018 r., nr 18/2018 z dnia 19 października 2018 r., nr 19/2018 z dnia 26 października 2018 r. oraz nr 21/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. dotyczących wyboru ofert ES-SYSTEM S.A. (Emitent, Wykonawca) w postępowaniach na kompleksową modernizację oświetlenia

w trzech zakładach NB Polska Sp. z o.o. (Zamawiający), podpisania umowy na modernizację oświetlenia zakładu

w Namysłowie oraz otrzymania dofinansowania przez wszystkie trzy projekty Zamawiającego dotyczące modernizacji oświetlenia w jego zakładach, Zarząd Emitenta informuje, że dnia 4 grudnia 2018 r. zostały zawarte dwie umowy na kompleksową modernizację oświetlenia na terenie dwóch zakładów NB Polska Sp. z o.o. zlokalizowanych w Gnieźnie (Umowy).

Reklama

Modernizacja obejmuje wymianę istniejącego oświetlenia na halach przemysłowych, pomieszczeniach technicznych, pomieszczeniach socjalnych, biurach oraz oświetlenia zewnętrznego. W zakres Umów wchodzi wykonanie projektu oświetlenia dla wszystkich obiektów wraz z uzyskaniem wymaganych zgód/pozwoleń, dostawa oświetlenia i systemu do zarządzania oświetleniem, demontaż dotychczasowego oraz instalacja nowego oświetlenia dostarczonego w ramach Umów, wykonanie niezbędnych testów i pomiarów całości systemu oświetleniowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz świadczenie usług gwarancyjnych.

W ramach Umów Emitent udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot Umów na okres 7 lat.

Wartość zawartych Umów wynosi 5,86 mln zł netto, a łącznie wszystkich trzech zawartych z Zamawiającym umów wynosi 11,17 mln zł netto. Realizacja przedmiotu Umów nastąpi w terminie do 31 grudnia 2019 r. Przy realizacji Umów Emitent zakłada posiłkowanie się podwykonawcami co do prac elektroinstalacyjnych i projektowych.

Umowy zawierają zapisy dotyczące kar umownych m.in. w przypadku opóźnień w wykonaniu przedmiotu Umowy, naruszeń w zakresie wywiązywania się z obowiązku świadczenia usług gwarancyjnych, nieobecności w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia przerwania produkcji na skutek awarii dostarczonego oświetlenia. Ponadto Emitent zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości Umów w przypadku odstąpienia od Umów przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Emitent lub przez Emitenta wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. Umowy nie określają limitu kar umownych. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umów przysługuje prawo odstąpienia od Umów w sytuacjach, gdy Emitent w sposób rażący nie wywiązuje się z Umów pomimo wezwań Zamawiającego, część majątku Emitenta zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, lub zostanie złożony wniosek o upadłość Emitenta. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego wypowiedzenia Umów w przypadku niedotrzymania przez Emitenta ustalonych terminów zakończenia poszczególnych czynności przedmiotu Umowy. Zamawiający może również odstąpić od Umów w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umów nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-04 Rafał Gawrylak Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »