Reklama

INTERBUD (ITB): Zawarcie umów o roboty budowlane z Limbex Sp. z o.o. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Zamawiający) informuje, że w dniu 4 listopada 2013 r. zawarł z Limbex Sp. z o.o. (Wykonawca) umowę na wykonanie robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest realizacja robót budowalnych polegających na kompleksowym wykonaniu stanu deweloperskiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr A w ramach zadania "Osiedle Brzozy 3” zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Dunikowskiego. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem technicznym, harmonogramem rzeczowo-finansowym według standardów materiałowych i wykonania wskazanymi przez Zamawiającego.

Reklama

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 8,2 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Zakończenie robót wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych od Wykonawcy ustalono na dzień 30 października 2014 roku, w tym prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku do dnia 30 listopada 2014 roku.

W przypadkach opisanych w Umowie, m.in. działanie określonej siły wyższej możliwa jest zmiana terminu zakończenia robót.

Zgodnie z treścią Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do dnia 31 maja 2015 r. roku jeżeli Wykonawca narusza jej istotne postanowienia, powodując tym utratę zasadniczych korzyści, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej realizacji. Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do dnia 31 maja 2015r. roku jeżeli m.in.:

- Wykonawca nie dotrzymał terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowych,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy,

- Wykonawca nie wykonuje istotnych zapisów Umowy.

Wykonawca może odstąpić od Umowy z winy Zamawiającego gdy Zamawiający m.in. przystąpił do likwidacji swojej firmy, opóźnia się z zapłatą należnego wynagrodzenia w stosunku do ustalonego terminu lub w sposób rażący i bez uzasadnionego powodu nie przystępuje do odbioru prawidłowo zgłoszonych robót.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary m.in. z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, z tytułu opóźnienia w usunięciu wad jak również za odstąpienie od Umowy bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Suma kar umownych ze wszystkich tytułów przewidzianych Umową nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia. Jednocześnie postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych, a także nie wygasają wskutek uzgodnienia nowych terminów. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanych robót. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż również w dniu 4 listopada 2013 roku Spółka zawarła z Wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu przekładki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowania terenu o wartości 1 mln zł netto.

Uwzględniając wskazane powyżej umowy łączna wartość umów zawartych z Wykonawcą w okresie od dnia 15 listopada 2012 roku tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 40/2012 w sprawie umowy na wykonanie robót budowlanych zawartej z Wykonawcą do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosi ok. 14,3 mln zł. Na ww. wartość umów, poza wskazanymi umowami składają się umowy i zlecenia na realizację robót budowlanych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-05Krzysztof JaworskiPrezes Zarządu
2013-11-05Jacek DrozdWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »