Reklama

INTERBUD (ITB): Zawarcie umów o roboty budowlane z Limbex Sp. z o.o. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. zawarł z Limbex Sp. z o.o. pakiet umów na wykonanie robót budowlanych w budynkach A, B i C w ramach inwestycji "Osiedle Chabry”.

Reklama

Łączna wartość zawartych umów wynosi ok. 20,14 mln zł netto

Spośród wyżej wymienionych umów, umową o największej wartości jest umowa zawarta z Limbex Sp. z o.o. ( Zamawiający) na wykonanie przez Emitenta robót budowlanych w ramach ww. inwestycji (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Emitenta robót budowalnych w charakterze Generalnego Wykonawcy polegających na kompleksowym wykonaniu stanu deweloperskiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr B w ramach zadania "Osiedle Chabry” zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Chabrowej. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem technicznym, harmonogramem rzeczowo-finansowym według standardów materiałowych i wykonania wskazanymi przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie Emitenta za zrealizowanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 4,15 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Zakończenie robót wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych od Emitenta ustalono na dzień 31 listopada 2014 roku, w tym prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku do dnia 30 listopada 2014 roku.

W przypadkach opisanych w Umowie, m.in. działanie określonej siły wyższej możliwa jest zmiana terminu zakończenia robót.

Zgodnie z treścią Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do dnia 31 maja 2015 r. roku jeżeli Emitent narusza jej istotne postanowienia, powodując tym utratę zasadniczych korzyści, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej realizacji. Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do dnia 31 maja 2015r. roku jeżeli m.in.:

- Emitent nie dotrzymał terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowych,

- Emitent przystąpił do likwidacji swojej firmy,

- Emitent nie wykonuje istotnych zapisów Umowy.

Emitent może odstąpić od Umowy z winy Zamawiającego gdy Zamawiający m.in. przystąpił do likwidacji swojej firmy, opóźnia się z zapłatą należnego wynagrodzenia w stosunku do ustalonego terminu lub w sposób rażący i bez uzasadnionego powodu nie przystępuje do odbioru prawidłowo zgłoszonych robót.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi Emitent zapłaci Zamawiającemu kary m.in. w przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, z tytułu opóźnienia w usunięciu wad, jak również za odstąpienie od Umowy bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn zależnych od Emitenta. Suma kar umownych ze wszystkich tytułów przewidzianych Umową nie może przekroczyć 15% Wynagrodzenia. Jednocześnie postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych, a także nie wygasają wskutek uzgodnienia nowych terminów. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Emitenta z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanych robót. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jednocześnie Emitent informuje, że na łączną wartość pakietu umów, o której mowa na wstępie, składają się zarówno umowy kosztowe dla Emitenta (tj. takie, gdzie występuje on jako zamawiający określone w umowach usługi) o łącznej wartości ok. 12,08 mln zł netto, a w pozostałej części są to umowy przychodowe dla Emitenta (tj. takie, gdzie występuje on jako wykonawca określonych w umowach usług).

Kryterium uznania zawartych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-25Krzysztof JaworskiPrezes Zarządu
2014-04-25Mariusz SabełCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »