Reklama

INTERBUD (ITB): Zawarcie umów o roboty budowlane ze spółką zależną

Raport bieżący nr 19/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 kwietnia 2015 r. ze spółką zależną INTERBUD-BUDOWNICTWO S.A. (Spółka Zależna, Wykonawca) umowy oraz aneksu na wykonanie robót budowlanych, łączna wartość umów zawartych ze Spółką Zależną w okresie od dnia 25 marca 2015 r. tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 12/2015 w sprawie zawarcia ze Spółką Zależną umów o roboty budowlane, do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosi ok. 4,0 mln zł. Na ww. wartość umów składają się również prace zlecone na podstawie aneksów do zawartych już umów o roboty budowalne.

Reklama

Spośród wyżej wymienionych umów, umową o największej wartości jest umowa o roboty budowlane z dnia 15 kwietnia 2015 r., której wartość wynosi ok. 2,4 mln zł netto (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie uzbrojenia terenu i infrastruktury drogowo-komunikacyjnej wraz z miejscami parkingowymi, terenami zielonymi i oświetleniem w okolicach jednego z pawilonów handlowych zlokalizowanych w obrębie Parku Handlowego. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Termin zakończenia robót budowlanych ustalony został na czerwiec 2015 r.

Zgodnie z Umową Wykonawca udzieli Emitentowi gwarancji i rękojmi na cały wykonany zakres prac na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy.

Emitent jest uprawniony do odstąpienia od Umowy m.in. po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na zaprzestania wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonywania robót budowlanych oraz w przypadku pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia.

Umowa przewiduje również przypadki zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Emitenta m.in. w przypadku opóźnienia w terminach realizacji robót budowlanych oraz odstąpienia przez Emitenta od Umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na zaprzestania wadliwego wykonywania robót budowlanych. Kara umowna za wyżej opisane odstąpienie przez Emitenta od Umowy wynosi 5% wartości wynagrodzenia, natomiast kary za zwłokę nie mogą wynosić więcej niż 10% wartości wynagrodzenia. Umowa przewiduje przy tym możliwość domagania się przez Emitenta odszkodowania za część szkody przenoszącej należną karę umowną, na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Kryterium uznania zawartych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-23Marek BorowiecPrezes Zarządu
2015-04-23Krzysztof JaworskiWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »