Reklama

QUMAK (QMK): Zawarcie umów podwykonawczych o znaczącej wartości z CUBE.ITG S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Spółka”, "Zamawiający”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki podpisane obustronnie umowy podwykonawcze, zawarte z CUBE.ITG S.A. (dalej jako "Podwykonawca”).

Reklama

Umowy te (datowane na 17 lutego 2014 r.), zostały zawarte w związku z podpisaniem w dniu 11 lutego 2014 r. przez Qumak S.A. umów z Data Techno Park Sp. z o.o. dotyczących realizacji zamówienia na dostawę infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia, rozwoju oraz świadczenia innowacyjnych usług informatycznych w zakresie e-zdrowia wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu. O zawarciu ww. umów Spółka informowała raportami bieżącymi nr 6/2014 oraz 7/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.

Łączna wartość dwóch Umów zawartych z CUBE.ITG SA wynosi 21.265.765,20 zł brutto.

Umową o większej wartości jest umowa dotycząca dostawy infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich świadczenia w sektorze ochrony zdrowia wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Za wykonanie powyższych prac Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 17.551.116,00 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu Umowy określono na 7 lipca 2014 r.

W odniesieniu do kar umownych Umowa przewiduje ich zapłatę przez Podwykonawcę m. in. w następujących przypadkach:

- za opóźnienie w terminie realizacji poszczególnego etapu Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w sporządzeniu dokumentu lub zajęcia stanowiska w sprawie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do dokumentacji, w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wady w wysokości od 0,001% do 0,005% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie zależnie od kwalifikacji wady w kategorii usterka, błąd lub awaria

- za opóźnienie w czasie reakcji Wykonawcy w wyniku zgłoszonej wady w wysokości 0,0005% wynagrodzenia brutto, za każdą godzinę opóźnienia,

- za opóźnienie w terminie złożenia kodów źródłowych do depozytu, na zasadach określonych w umowie, w wysokości 0,005 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę oraz odstąpienie przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Podwykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych na podstawie dowolnych postanowień Umowy nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia netto. Niezależnie od przewidzianych w umowie kar, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak S.A.

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-19Paweł JaguśPrezes ZarząduPaweł Jaguś
2014-02-19Aleksander PlataWiceprezes ZarząduAleksander Plata

Dowiedz się więcej na temat: Cube.ITG S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »