Reklama

STALPROFI (STF): Zawarcie umów pomiędzy spółką zależną ZRUG Zabrze S.A., a EUROVIA POLSKA S.A

Raport bieżący nr 9/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W dniu 18 kwietnia 2013 roku Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o zawarciu przez Spółkę zależną ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu (Podwykonawca) dwóch umów z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (Wykonawca) na łączną wartość 26.400.000,00 zł (netto), w tym:

Reklama

1. umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci cieplnej DN 600 – G.2, DN 400, 600, 700 – G2.4, SFW Energia w ramach zadania ,,DROGA TRASA ŚREDNICOWA Katowice – Gliwice, część ,,Zachód” – odcinek G2 w Gliwicach” o wartości 21.800.000,00 zł i z terminem realizacji do 31.08.2013 roku (odbiór końcowy),

2. umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowej GSG niskiego i średniego ciśnienia, podwyższonego ciśnienia GSG WOSW oraz sieci gazowej GAZ SYSTEM, w ramach zadania ,,DROGA TRASA ŚREDNICOWA Katowice – Gliwice, część ,,Zachód” – odcinek G2 w Gliwicach” o wartości 4.600.000,00 zł i z terminem realizacji do 14.11.2014 roku (odbiór końcowy).

Pierwszą z dwóch umów zawartych z EUROVIA POLSKA S.A. Spółka zależna ZRUG Zabrze S.A. podpisała jako lider konsorcjum firm (Podwykonawca), w składzie: ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu (lider konsorcjum), Kelvin TERNO Oddział Kelvin Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej (partner konsorcjum), natomiast drugą z umów zawarła jednoosobowo.

Warunki zawartych umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku.

W umowach zawarte zostały następujące postanowienia dotyczące kar umownych:

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości:

1)Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy lub/i poszczególnych elementów określonych w harmonogramie robót, w wysokości:

- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie w okresie pierwszych 3 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia

- 0,4% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie za każdy kolejny dzień opóźnienia po okresie, o którym mowa powyżej,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie.

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Podwykonawcy, dłużej niż 3 dni – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień przerwy,

e) za wprowadzenie na Budowę dalszego podwykonawcy lub innego podmiotu bez uprzedniej, wyraźniej i pisemnej zgody Wykonawcy – w wysokości 30.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia Podwykonawcy.

Spółka ZRUG Zabrze S.A. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej Stalprofil SA (Stalprofil SA posiada 94,98% akcji w tej spółce).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-18Jerzy BernhardPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2013-04-18Sylwia Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy

Dowiedz się więcej na temat: +18 | 18+

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »