Reklama

KONSSTALI (KST): Zawarcie umów z Bankiem Millennium S.A.

Raport bieżący nr 25/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Reklama

Zarząd ”Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej ”Emitent” lub ”Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ”Bank”) a Emitentem została podpisana Umowa o kredyt inwestycyjny nr 10861/17/406/04, Umowa o kredyt inwestycyjny nr 10827/17/406/04 oraz Aneks nr A1/10100/16/M/04 do Umowy o linię wielowalutową nr 10100/16/M/04 z dnia 27.01.2017 r.

I. Na mocy postanowień Umowy o kredyt inwestycyjny nr 10861/17/406/04:

1. Bank udzielił Spółce kredytu w kwocie 13 320 496,00 zł celem refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych na rozbudowę oddziału w Zawierciu tj. budowę hali magazynowo – produkcyjnej zlokalizowanej w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 120 oraz zakup maszyn i urządzeń. Łączne nakłady finansowe netto na przedmiotową inwestycję wyniosły 20 202 936,00 zł. O przedmiotowej inwestycji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2016 i nr 6/2016/K z dnia 5.04.2016 r.

2. Kredyt będzie spłacony w 60 równych ratach miesięcznych począwszy od 25.11.2017 r. przy czym ostatnia rata płatna będzie dnia 4.10.2022 r.

3. Ustalono następujące zabezpieczenia:

- Oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc do maksymalnej kwoty 21 312 793,60 zł.

- Hipoteka na I miejscu do kwoty 21 312 794,00 zł na nieruchomości położonej w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 120, której dotyczy przedmiotowa inwestycja wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

- Zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych w skład którego wchodzą maszyny i urządzenia znajdujące się w w/w hali magazynowo – produkcyjnej o wartości łącznej 6 414 000,00 zł i najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 21 312 793,60 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (do czasu wpisania zastawu do rejestru zastawów obowiązywać będzie przewłaszczenie na zabezpieczenie z warunkiem zawieszającym).

- Pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku prowadzonym przez Bank.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

II. Na mocy postanowień Umowy o kredyt inwestycyjny nr 10827/17/406/04:

1. Bank udzielił Spółce kredytu w kwocie 3 676 884,00 zł celem refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych na rozbudowę oddziału w Lublinie tj. budowę hali magazynowej zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Blacharskiej 1 oraz zakup 3 suwnic. Łączne nakłady finansowe netto na przedmiotową inwestycję wyniosły 4 596 105,00 zł. O przedmiotowej inwestycji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2016 i 6/2016/K z dnia 5.04.2016 r.

2. Kredyt będzie spłacony w 60 równych ratach miesięcznych począwszy od 25.11.2017 r. przy czym ostatnia rata płatna będzie dnia 4.10.2022 r.

3. Ustalono następujące zabezpieczenia:

- Oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc do maksymalnej kwoty 5 883 014,40 zł.

- Hipoteka na II miejscu do kwoty 5 883 014,00 zł na nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Blacharskiej 1 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

- Zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych w skład którego wchodzą 3 suwnice znajdujące się w Lublinie przy ul. Blacharskiej 1 o wartości łącznej 602 700,00 zł i najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 5 883 014,40 zł wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej (do czasu wpisania zastawu do rejestru zastawów obowiązywać będzie przewłaszczenie na zabezpieczenie z warunkiem zawieszającym)

- Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku prowadzonym przez Bank

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

III. Ponadto, Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem aneks nr A1/10100/16/M/04 do umowy o linię wielowalutową nr 10100/16/M/04 z dnia 27.01.2017 r. na mocy którego:

1. Zwiększono limit zaangażowania kredytowego przeznaczonego na finansowanie obrotowe krótkoterminowe Spółki o kwotę 8 000 000 zł tj. do łącznej kwoty 43 000 000 zł.

2. W związku ze zwiększeniem limitu zaangażowania kredytowego zwiększeniu uległy następujące zabezpieczenia:

- Oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc zwiększono do maksymalnej kwoty 68 800 000 zł.

- Zwiększono najwyższą sumę zabezpieczenia do kwoty 84 800 000,00 zł przy zastawie rejestrowym na zapasach w skład których wchodzą stal i wyroby ze stali o wartości księgowej wynoszącej min. 10.000.000 zł (bez zmian) zlokalizowane w 4 magazynach należących do Spółki.

Pozostałe zabezpieczenia i warunki umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Emitent informował o ww. umowie w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 27.01.2017 r.

IV. Wyżej wymienione umowy z Bankiem stanowią jedno ze znaczących źródeł finansowania rozwoju oraz bieżącej działalności Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-05DARIUSZ BENDYKOWSKICZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-05MARCIN MIŚTACZŁONEK ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »