Reklama

ELEKTROTI (ELT): Zawarcie umów z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z/s w Warszawie - raport 25

Raport bieżący nr 25/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3), w związku z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 22.10.2012r. trzy podpisane w dniu 19.10.2012r. umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z siedzibą w Warszawie, których przedmiotem jest wykonanie przez ELEKTROTIM S.A. robót w ramach zamówienia dotyczącego "Budowy infrastruktury techniczno-technologicznej dla potrzeb sieci SEC - WAN i MIL - WAN w garnizonach Sił Zbrojnych RP" w trzech obiektach garnizonów w Wałczu, Szczecinie i w Międzyrzeczu.

Łączna wartość przedmiotu ww. umów wynosi 2.547.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych).

Termin zakończenia przez ELEKTROTIM S.A. robót w ramach ww. umów to 7 miesięcy (Wałcz) oraz 8 miesięcy (Szczecin, Międzyrzecz) licząc od daty wprowadzenia na plac budowy.

Mając na uwadze § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje również, iż w dniu 11.07.2012r. zawarł z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie dwie umowy na łączną kwotę netto 6.073.000,00 zł. O powyższym Spółka ELEKTROTIM S.A. informowała Raportem Bieżącym nr 18/2012 z dnia 12.07.2012r.

Tym samym w ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna wartość umów zawartych z tym samym Zamawiającym tj. z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie wynosi netto 8.620.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych).

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje informacje określone w § 9 pkt. 5), w tym kary umowne - w odniesieniu do umowy o największej wartości tj. do umowy zawartej w dniu 11.07.2012r. na "Przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury dla potrzeb stacji bazowej Wojskowego Systemu Łączności Satelitarnej w m. Białobrzegi" (wartość umowy netto: 5.944.000,00 zł, termin zakończenia umowy to 20 miesięcy od daty wprowadzenia na plac budowy):

1. w razie odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto

2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

3. za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.
Andrzej Diakun - Prezes Zarządu
Dariusz Połetek - Wiceprezes Zarządu ds finansowych

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Elektrotim SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »