Reklama

GREMINWES (GIW): Zawarcie umów zbycia aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 41/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Gremi Solution S.A. (Emitent, GRS) informuje, iż w wyniku prowadzonych negocjacji w dniu 21 czerwca 2012 roku Emitent oraz spółka zależna ECS Sp. z o.o. zawarły z Idea Bank S.A. (Nabywca) umowy sprzedaży portfela wierzytelności Auto Cash tj. wierzytelności w stosunku do osób fizycznych wynikających z zawartych umów pożyczek pod zastaw samochodu, na mocy których Nabywca kupił pakiet w/w wierzytelności wraz z zabezpieczeniami i wszelkimi innymi prawami, za łączną cenę w wysokości 810.000 zł.

W związku z tym, iż w ocenie Zarządu, przekazanie informacji o prowadzonych negocjacjach na etapie prowadzenia rozmów i ustaleń pomiędzy Stronami mogło negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik negocjacji i w związku z tym naruszyć słuszny interes Emitenta jak również akcjonariuszy, Zarząd na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) opóźnił przekazanie w/w informacji do publicznej wiadomości do dnia 22 czerwca 2012 roku tj. do momentu planowanego zakończenia negocjacji.

W skład portfela wierzytelności przysługujących GRS, wchodzi 151 sztuk wierzytelności, których łączna wartość bilansowa brutto - suma kapitału, odsetek, kosztów ustalona na dzień 20 czerwca 2012 roku wynosi 3.820.271,68 zł. (wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta). Cena sprzedaży w/w portfela wynosi 356.400,00 zł.

Wartość ewidencyjna opisanych powyżej wierzytelności netto w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 999.812,86 zł.

W skład portfela wierzytelności przysługujących spółce zależnej ECS Sp. z o.o., wchodzą 182 sztuki wierzytelności, których wartość bilansowa brutto -suma kapitału, odsetek, kosztów ustalona na dzień 20 czerwca 2012 roku wynosi 4.638.222,18 zł. (wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta). Cena sprzedaży w/w portfela wynosi 453.600,00 zł.

Wartość ewidencyjna opisanych powyżej wierzytelności netto w księgach rachunkowych ECS Sp. z o.o. wynosi 1.333.384,20 zł.

Przeniesienie wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym nastąpi pod warunkiem wpisania Nabywcy we właściwym rejestrze zastawów, jako Zastawnika w miejsce Sprzedającego.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i Członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta a Nabywcą. Nie istnieją również powiązania pomiędzy spółką zależną i Członkami Zarządu ECS Sp. z o.o. a Nabywcą.

Wyżej wymieniony portfel pożyczek jest portfelem schodzącym - Spółka nie planuje powrotu do tego typu działalności. W ocenie Zarządu zaangażowanie Spółki w aktualnej strukturze w obsługę w/w portfeli jest niewspółmierne do osiąganych efektów.
Barbara Kofin - Prezes Zarządu
Ewa Machnik - Ochała - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: wartość | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »