Reklama

FERRUM (FER): Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM - raport 54

Raport bieżący nr 54/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2019 w sprawie wyboru oferty FERRUM S.A. w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM, Zamawiający), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada 2019 r. do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa częściowa z GAZ-SYSTEM, której przedmiotem jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostarczenie przez Spółkę na rzecz Zamawiającego izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Polska – Słowacja (Umowa Częściowa).

Reklama

Termin realizacji Umowy Częściowej został ustalony do 30 kwietnia 2020 r., a wynagrodzenie Spółki za jej należyte wykonanie wynosi ok. 73,9 mln zł netto.

Umowa Częściowa stanowi, że o ile nie postanowiono inaczej, do Umowy Częściowej zastosowanie mają postanowienia umowy ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2019. Wobec powyższego w związku z realizacją Umowy Częściowej Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych m.in. z tytułu opóźnień w realizacji dostaw, opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, czy też odstąpienia przez Zamawiającego lub Spółkę od Umowy Częściowej z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym łączna wysokość naliczonych kar umownych ograniczona jest do 20% wynagrodzenia Umowy Częściowej. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

Dodatkowo zgodnie z postanowieniami umowy ramowej Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Częściowej w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (Gwarant) do łącznej wysokości ok. 9,1 mln zł. Zabezpieczenie gwarancji na rzecz Gwaranta stanowią m.in. weksel in blanco oraz zastaw rejestrowy. Zamawiającemu przysługuje prawo zaspokojenia swoich roszczeń z gwarancji ubezpieczeniowej, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Częściowej w okresie realizacji Umowy Częściowej oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

Ponadto w związku z dostawą towaru na podstawie Umowy Częściowej Spółka udzieliła Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 36 miesięcy.

Pozostałe warunki realizacji Umowy Częściowej, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2019-11-25Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »