Reklama

SELVITA (SLV): Zawarcie umowy darowizny akcji przez głównego akcjonariusza i Członka Rady Nadzorczej Spółki w celu ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce / Conclusion of the share donation agreement between the Company and the main shareholder and Supervisory Board Member in execution of a non-diluting incentive program in the Company - raport 21

Raport bieżący nr 21/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 8 lipca 2021 r., akcjonariusz Paweł Przewięźlikowski – będący głównym akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej Spółki posiadający łącznie 4.990.880 akcji Spółki zawarł ze Spółką umowę darowizny (" Umowa") 1.117.386 akcji Serii B ("Akcje") . Umowa została zawarta w celu realizacji nierozwadniającego programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki (" Program Motywacyjny"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 8/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Reklama

Akcje zostaną przeniesione na Spółkę nieodpłatnie (Spółka nie poniesie w związku z tym kosztów gotówkowych – informacja dotycząca wpływu Programu Motywacyjnego na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki została opublikowana raportem bieżącym nr 12/2021 z dnia 13 maja 2021 r.).

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą zobowiązane do pozostawania w stosunku służbowym ze Spółką lub spółką z grupy kapitałowej oraz niezbywania przyznanych akcji w ramach Programu Motywacyjnego, w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty nabycia Akcji, z zastrzeżeniem wyjątkowych sytuacji kiedy pracownik będzie mógł zostać zwolniony z tych zobowiązań.

W ocenie Zarządu Spółki mając na uwadze założenia i cele Programu Motywacyjnego Spółki, którymi są: zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez wykreowanie powszechnego akcjonariatu pracowniczego, a także zwiększenie motywacji pracowników i osób współpracujących oraz mając na względzie nierozwadniający charakter Programu, zawarcie Umowy jest celowe i uzasadnione, leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy mniejszościowych.

[***English version***]

The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (“Company”) hereby informs that on July 8, 2021, shareholder Paweł Przewięźlikowski - being the main shareholder and member of the Supervisory Board of the Company, who holds a total of 4,990,880 shares of the Company, concluded a donation agreement with the Company ("Agreement"), by which he has donated to the Company 1,117,386 Series B shares ("Shares"). The agreement was concluded to the implementation of a non-diluting incentive program for employees and associates of the Company and companies from the Company's capital group ("Stock Grant Program"). The Company has informed about the establishment of the Stock Grant Program in the current report No. 8/2021 of April 20, 2021.

The Shares will be transferred to the Company free of charge (the Company will not incur any cash costs - detailed information on the impact of the Stock Grant Program on the Company's consolidated financial statements was published in the current report No. 12/2021 of May 13, 2021).

Persons entitled to participate in the Stock Grant Program will be required to remain in a business relationship with the Company or its affiliated company and not to dispose the Shares under the Stock Grant Program within a period not shorter than 12 months and not longer than 36 months from the date of purchase of the Shares, subject to exceptional situations when an employee may be released from these obligations.

In the opinion of the Management Board of the Company, bearing in mind the assumptions and objectives of the Company's Stock Grant Program, which are: ensuring optimal conditions for long-term growth of the Company's value by creating a general employee shareholding, as well as increasing the motivation of employees and associates, and due to the non-diluting nature of the Program, the conclusion of the Agreement is purposeful and justified and is in the interest of the Company and its minority shareholders.


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »