Reklama

DDISTANCE (DDI): Zawarcie umowy dystrybucyjnej gry „Serial Cleaner” na rynek chiński w zakresie platformy iOS

Raport bieżący nr 17/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu przez Spółkę umowy dystrybucyjnej z chińskim kontrahentem – East2West Network Tech. Co. Ltd., zwanym dalej: "Kontrahentem”, w przedmiocie dystrybucji gry "Serial Cleaner”, zwanej dalej "Grą”, na platformie iOS na terenie Chin (z wyłączeniem Hong Kongu, Tajwanu i Makau).

Reklama

Umowa zawarta została na zasadzie wyłączności dla Kontrahenta w zakresie dystrybucji Gry na w/w platformie na terenie Chin.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Zyski ze sprzedaży Gry podzielone zostaną pomiędzy Spółkę a Kontrahenta.

Data premiery nie została jeszcze ustalona.

Podpisanie przedmiotowej umowy może mieć wpływ na wyniki sprzedaży Gry, w konsekwencji na wyniki finansowe Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-15Michał MielcarekPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama