Reklama

PETROLINV (OIL): Zawarcie umowy farm-out z TOTAL E&P KOBLANDY - raport 16

Raport bieżący nr 16/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 marca 2010 roku TOO OilTechnoGroup, spółka prawa kazachskiego kontrolowana przez Spółkę, ("OTG") oraz Spółka, zawarły z firmą TOTAL E&P KOBLANDY, spółką prawa francuskiego należącą do Grupy TOTAL ("Total"), umowę farm-out, dotyczącą określenia zasad wspólnej kontynuacji prac na terenie Koncesji OTG ("Umowa").

Na podstawie Umowy Total zobowiązał się do sfinansowania prac na terenie Koncesji OTG w kwocie 70 milionów USD, które obejmują między innymi wiercenie odwiertu Koblandy-4 na strukturze Koblandy ("Koszty"), w zamian za co OTG zobowiązało się do przeniesienia na rzecz Total 50% udziału w Koncesji OTG.

Dodatkowo:

- po rozpoczęciu komercyjnego wydobycia węglowodorów OTG zwróci Total 50% poniesionych Kosztów (powiększonych o odsetki w wysokości LIBOR + 5% rocznie), z udziału OTG w produkcji lub ze środków pochodzących ze sprzedaży tej produkcji,

- po oficjalnym potwierdzeniu odkrycia ropy naftowej w ramach odwiertu Koblandy-4, wykonane zostaną dwa kolejne odwierty, które będą finansowane w proporcji do posiadanych przez Total i OTG udziałów w Koncesji OTG; w takim przypadku, OTG będzie przysługiwała opcja sfinansowania przypadającej OTG części kosztów tych odwiertów ze środków pochodzących od Total; w przypadku skorzystania z takiej opcji przez OTG, Total uzyska dodatkowy 30% udział w Koncesji OTG, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Ministerstwa Energetyki i Zasobów Mineralnych ("MEMR").

Ponadto, zgodnie z Umową, Spółka i OTG będą kontynuować prace na strukturze Shyrak, znajdującej się na terenie Koncesji OTG, jako operacje własne (ang. exclusive operations), zaś Total zachowa prawo przyłączenia się do tych prac na warunkach określonych w umowie. Umowa przewiduje, że Total zostanie operatorem dla wszystkich prac na terenie Koncesji OTG (z wyjątkiem prac na strukturze Shyrak), na podstawie umowy o wspólnych operacjach (ang. Joint Operations Agreement), która zostanie zawarta między stronami, w oparciu o umowę modelową, opracowaną przez Association of International Petroleum Negotiators ("JOA"), będącej uznanym w branży naftowej, międzynarodowym standardem, regulującym zasady współpracy między partnerami w ramach jednej koncesji.

Umowa została zawarta z zastrzeżeniem następujących warunków zawieszających:

1. uzyskanie zgody kazachskiego MEMR na realizację umowy oraz zgody MEMR na przedłużenie okresu poszukiwawczego Koncesji OTG o minimum 3 lata, dla zapewnienia właściwej oceny odkrytych złóż, ze zobowiązaniem do poniesienia wydatków w wysokości do 60 milionów USD, które będą obejmowały wykonanie odwiertu Koblandy-4 na strukturze Koblandy,

2. podpisanie przez OTG i Total aneksu do umowy koncesyjnej dotyczącej Koncesji OTG,

3. rozwiązanie umowy Spółki z PGNIG S.A., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 105/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., w zakresie dotyczącym Koncesji OTG,

4. uzyskanie odpowiednich zgód banków finansujących Spółkę i OTG oraz zwolnienie zastawu na Koncesji OTG,

5. zawarcie umowy zobowiązującej do ustanowienia na rzecz Total zastawu na 50% udziale w Koncesji OTG należącym do OTG,

6. udzielenie przez Spółkę gwarancji wykonania przez OTG niektórych zobowiązań wynikających z Umowy,

7. uzyskanie innych niezbędnych zgód, w tym otrzymanie potwierdzających to dokumentów, oraz dostarczenie Total wskazanej w Umowie dokumentacji.

Zarząd PETROLINVEST S.A. informuje, że oferta zawarcia umowy farm-out, w ramach której Total, w zamian za 50% udział w Koncesji OTG, zobowiązałby się do sfinansowania kosztów nowego odwiertu poszukiwawczego na strukturze Koblandy, została przekazana Spółce w trakcie prowadzonych negocjacji w dniu 23 grudnia 2009 roku.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Zarząd Spółki podkreśla, że strategiczne partnerstwo z Grupą TOTAL, jednym z największych na świecie koncernów naftowych, jest sukcesem strategii przyjętej przez Zarząd i akcjonariuszy Spółki dla Koncesji OTG. Partnerstwo z Grupą Total zapewni pełną realizację potencjału geologicznego i ekonomicznego Koncesji OTG w najkrótszym możliwym czasie.

Zaangażowanie Grupy TOTAL poprzedzone zostało głęboką analizą wszystkich dostępnych materiałów geologicznych, zgromadzonych w ciągu ponad 3 lat zaangażowania Spółki w prace na Koncesji OTG, a w szczególności - wyników odwiertu K-3, który potwierdził występowanie węglowodorów w największej na terenie Koncesji OTG strukturze Koblandy.

Inwestycje i wsparcie operacyjne jednego z największych na świecie koncernów naftowych, posiadającego doświadczenie, know-how, zaplecze organizacyjne i finansowe, a także - obecnego w przemyśle wydobywczym w Kazachstanie (złoże Kashagan), znacznie przyspieszy zagospodarowanie złoża, ograniczy ryzyka operacyjne i finansowe co w efekcie przyczyni się do szybkiego wzrostu wartości Koncesji OTG i uruchomienia produkcji na skalę przemysłową.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Paweł Gricuk - Prezes Zarządu
Marcin Balicki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Petrolinvest SA | Total | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »