Reklama

PELION (PEL): Zawarcie umowy i aneksów do umów z Bankiem Zachodnim WBK Faktor Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 121/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółki zależne Pelion S.A. zawarły z Bankiem Zachodnim WBK Faktor Sp. z o.o. Umowę faktoringu (finansowanie dostaw typu "Confirming"), Aneks do Umowy faktoringu oraz Aneks do Umowy udzielenia limitu na dyskonto weksli

o łącznej wartości 90 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych).

W związku z tym Zarząd Pelion S.A. informuje, że do Spółki wpłynęła Umowa faktoringu (finansowanie dostaw typu "Confirming") z dnia 29 czerwca 2012 r. na kwotę 30 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) zawarta pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Faktor Sp. z o.o. Na mocy Umowy Faktor będzie dokonywał zapłaty kontrahentom spółki zależnej Pelion SA z tytułu zaakceptowanych wierzytelności, koszty finansowania będą ponosili kontrahenci. Umowa faktoringu (finansowanie dostaw typu "Confirming") została zawarta bezterminowo.

Aneksem o największej wartości jest Aneks do Umowy faktoringu z dnia 23 czerwca 2010 r. na kwotę 50 mln zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) zawarty pomiędzy spółką zależną Pelion S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Faktor Sp. z o.o., podpisany z dniem 1 czerwca 2012 roku. Na mocy Aneksu limit nabycia przez Faktora wierzytelności spółki zależnej Pelion S.A. pozostał bez zmian. Aneks do Umowy faktoringu został zawarty bezterminowo.

Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Jacek Dauenhauer - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »