Reklama

MERCOR (MCR): Zawarcie umowy i transakcji z DZ Bank Polska S.A. na łączną wartość umowy znaczącej - raport 3

Raport bieżący nr 3/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 23.03.2010 roku Emitent zawarła z DZ Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dwie transakcje terminowe o łącznej wartości 3.129.200,- PLN. Ponadto w okresie od listopada 2009 roku Emitent zawierał z DZ Bank Polska S.A. transakcje terminowe, których łączna wartości wyniosła 4.615.704,- PLN. W dniu 20 lipca 2009 roku Emitent zawarł z DZ Bank Polska S.A. Umowę kredytową, której górna kwota udzielonego limitu wynosi 20.000.000,- PLN

Jako kryterium uznania umowy i transakcji za znaczące przyjęto fakt, że suma wartości umowy i transakcji zawartych przez Emitenta z DZ Bank Polska S.A. przekracza wartość 10% kapitałów własnych Mercor SA. Umową o największej wartości jest umowa kredytowa.

Zgodnie z zapisami Umowy kredytowej Bank przyznał Mercor SA krótkoterminowy, odnawialny kredyt obrotowy na bieżącą działalność gospodarczą, który może być wykorzystywany do wysokości limitu wynoszącego 20.000.000,- PLN do dnia 19 lipca 2010 r. Oprocentowanie kredytu jest równe stawce WIBOR RB powiększonej o marżę Banku. Umowa przewiduje opłatę prowizji przygotowawczej oraz pokrycie przez Kredytobiorcę kosztów związanych z ponoszonymi przez Bank opłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy w DZ Bank Polska S.A., weksel własny "in blaco" wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na zapasach znajdujących się w magazynach zakładu produkcyjnego Emitenta w Dobrzeniu Wielkim, przelew wierzytelności na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia Przedmiotu zastawu, przelew wierzytelności pieniężnych Kredytobiorcy z tytułu umów sprzedaży, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie większej niż 40.000.000,- PLN w zakresie wszelkich należności wynikających z w/w umowy. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 20 lipca 2013 roku.

Zapisy Umowy nie przewidują szczególnych kar umownych.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Krzysztof Krempeć - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: bank | DZ BANK Polska SA | wartość | Bank Polski | Raport bieżący | Mercor SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »