PBOANIOLA (PBO): Zawarcie umowy inwestycyjnej - raport 16

Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBO Anioła S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2011r. PBO Anioła S.A. powzięła informację o podpisaniu umowy inwestycyjnej (Umowa), datowanej na 9 czerwca 2011r., pomiędzy PBO Anioła S.A. a Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Jarosławem Gorzelańczykiem, Grzegorzem Piaseckim, Pawłem Żdżarskim. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków planowanej współpracy i inwestycji Stron w spółkę pod firmą Terra Promessa Perfecta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz zasad prowadzenia przez nią działalności.

Reklama

Zamiarem w/w wspólników jest, aby przedmiotem i celem działalności firmy Terra Promessa Perfecta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Spółka) było zrealizowanie inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektu mieszkaniowo-handlowego na terenie nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Górna Wilda 74 i 76 oraz sprzedaż mieszczących się w nim lokali.

Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o., jako komplementariusz, wniesie w terminie do dnia 1 lipca 2011 roku wkład niepieniężny do Spółki w postaci nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Górna Wilda 74 i 76, stanowiących działki o numerach 142 i 143, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgi wieczyste o numerach KW: PO2P/00003713/3 i PO2P/00000959/8, wraz z projektem budowlanym wykonanym przez Biuro Architektoniczne N.O.2 S. Bulikowska A. Kałużny Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu i prawami autorskimi do tego projektu. Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o. zobowiązuje się do przeniesienia praw i obowiązków z przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu zawartej z Netto Sp. z o.o. do Spółki. W ramach realizacji w/w inwestycji Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o. zobowiązana jest zapewnić obsługę prawną, obsługę sprzedaży oraz obsługę nadzoru inwestorskiego.

PBO Anioła S.A. przystąpi do Spółki jako komplementariusz i wniesie wkład pieniężny w wysokości 2,46 mln zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku. W ramach realizacji w/w inwestycji PBO Anioła S.A. zobowiązana jest zapewnić wykonanie inwestycji budowlanej na podstawie odrębnej umowy zawartej ze Spółką. PBO Anioła S.A. jest także zobowiązana do zapewnienia finansowania w/w inwestycji tj. doprowadzenia do zawarcia przez Terra Promessa Perfecta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa umowy o kredyt do wysokości niezbędnej do realizacji budowy obiektu. W przypadku niewykonania przedmiotowego zobowiązania w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku, PBO Anioła S.A. zobowiązuje się do zbycia w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku na rzecz Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o. przysługującego mu udziału w Spółce za cenę 2,46 mln zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Ewentualnie brakujące środki pieniężne niezbędne dla uzyskania 20% wkładu własnego dla w/w inwestycji zostaną wniesione przez wszystkich wspólników Spółki proporcjonalnie do wniesionych wkładów.

Zysk osiągnięty przez Spółkę z w/w inwestycji zostanie wypłacony komplementariuszom wyłącznie w formie pieniężnej.

Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o. i PBO Anioła S.A. wyrażają zgodę na pobranie przez komandytariuszy zysku osiągniętego przez Spółkę w postaci praw do lokali mieszkalnych usytuowanych na ostatniej kondygnacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji realizowanej przez Spółkę, poprzez sprzedaż tych lokali w kwocie 5,5 tys zł netto za jeden metr kwadratowy i potrącenie ich z należnych udziałem w zysku.

Warunkiem wejścia w życie Umowy jest zmiana dotychczasowej umowy Spółki w następującym zakresie:

-zmiana § 4 umowy Spółki, dodając nowego komplementariusza PBO ANIOŁA S.A. z siedzibą w Kostrzynie oraz umieszczając postanowienie o wniesieniu przez Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego o wartości 8,2 mln zł (osiem milionów dwieście tysięcy złotych) w postaci nieruchomości gruntowych położonych w Poznaniu przy ul. Górna Wilda 74 i 76, stanowiących działki o numerach 142 i 143, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgi wieczyste o numerach KW: PO2P/00003713/3 i PO2P/00000959/8, wraz z projektem budowlanym wykonanym przez Biuro Architektoniczne N.O.2 S. Bulikowska A. Kałużny Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu i prawami autorskimi do tego projektu,

-zmienić § 5 umowy Spółki dodając, że za zobowiązania spółki bez ograniczenia odpowiada również PBO ANIOŁA S.A.,

-zmienić § 8 ust. 1 umowy Spółki w ten sposób, że prawo reprezentowania spółki będzie przysługiwać wyłącznie komplementariuszom działającym łącznie lub z prokurentem, przy czym strony zobowiązują się, iż czynności przekraczające zwykły zarząd będą dokonywane na podstawie uchwały komplementariuszy, a w przypadku braku zgody, przez komplementariusza i prokurenta,

-zmienić § 9 umowy Spółki określając w następujący sposób udziały poszczególnych wspólników w zysku Spółki:

- Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o. - 4%

- PBO Anioła S.A. - 30%

- Grzegorz Piasecki - 22%

- Paweł Żdżarski - 22%

- Jarosław Gorzelańczyk - 22%

-zmienić § 15 umowy Spółki dodając, że rozwiązanie spółki może nastąpić z przyczyn określonych w umowie spółki,

-zmienić treść § 17 nadając mu następując brzmienie: "Umowa spółki ulega rozwiązaniu po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo-mieszkalnego, realizowanej przez Spółkę na nieruchomościach położonych w Poznaniu przy ul. Górna Wilda 74 i 76, stanowiących działki nr 142 i 143, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgi wieczyste o numerach KW: PO2P/00003713/3 i PO2P/00000959/8."

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych PBO Anioła S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Waldemr Anioła - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »