Reklama

ZPUE (PUE): Zawarcie umowy kredytowej - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy ZPUE S.A., jako kredytobiorcą, a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcą, została zawarta Umowa o kredyt w rachunku bieżącym - nr 1101/10/400/04 na łączną wartość 7.000.000,00 zł. (siedem milionów złotych).

Wskazany kredyt przeznaczony zostanie na finansowanie bieżącej działalności ZPUE S.A.

i będzie obowiązywał w okresie od dnia 29 kwietnia 2010 r. do dnia 28 kwietnia 2011 roku.

Reklama

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, będące sumą stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku. Stawka referencyjna ma charakter zmienny w umownym okresie kredytowania, oparta jest

o stawkę WIBOR 1M. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z zasadami określonymi w Cenniku usług, tj. prowizja przygotowawcza, prowizja od zaangażowania (w skali roku) oraz inne opłaty zgodnie z Cennikiem usług dla Klientów segmentu dużych przedsiębiorstw.

Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo, poprzez udostępnienie limitu kredytu na rachunku ZPUE S.A., przeznaczonego do obsługi kredytu.

Bank uzależnił uruchomienie kredytu od spełnienia następujących warunków:

1. ustanowienia prawnych zabezpieczeń;

2. przedłożenia aktualnych opinii, z banków oraz firm leasingowych obsługujących kredytobiorcę, potwierdzających brak zaległości i prawidłową współpracę;

3. przedłożenia oryginału wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu.

Kredyt staje się w całości wymagalny w następnym dniu po upływie okresu, na jaki został udzielony.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10.500.000,00 zł.(dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) na nieruchomościach należących do kredytobiorcy położonych we Włoszczowie, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej.

Kredytobiorca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań.

Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 28.04.2014r.

Jako uzupełniające zabezpieczenie spłaty kredytu i kosztów kredytu, Kredytobiorca udziela Bankowi pełnomocnictwa do pobrania i spłaty z innych rachunków bankowych, obecnych, jak i przyszłych, prowadzonych w Banku na rzecz Kredytobiorcy, kwoty niespłaconego w całości lub części, wymagalnego zadłużenia z tytułu kredytu, należnych odsetek, opłat i prowizji oraz innych kosztów poniesionych w związku z udzielonym kredytem.

W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się postanowienia "Regulaminu udzielania kredytów Klientom bankowości korporacyjnej przez Bank Millennium S.A.", "Ogólnych warunków otwierania

i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej" oraz "Cennika usług", stanowiących integralną część przedmiotowej umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu Umowach.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą Zarząd przyjął wartość zabezpieczenia niniejszej umowy przekraczającej 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.12.2009r. wynosił 97.099 tys. zł.
Andrzej Grzybek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »