Reklama

BAHOLDING (BAH): Zawarcie umowy kredytowej. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) [Rozporządzenie], Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu przez Marvipol Development Sp. z o.o. - jednostkę zależną od Emitenta [Spółka Celowa], w dniu 10 marca 2011 r., z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], Umowy kredytowej nr 02/105/11/Z/FA o kredyt inwestycyjny w PLN [Umowa].

Reklama

Na mocy Umowy Bank udzielił Spółce Celowej kredytu w kwocie 23.750.000,- PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie części pozostałych kosztów budowy inwestycji "Prosta Tower" realizowanej w Warszawie przez Spółkę Celową. Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 28 lutego 2016 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią:

- hipoteka na położonej w Warszawie nieruchomości, na której Spółka Celowa realizuje inwestycję "Prosta Tower",

- wystawiony przez Spółkę Celową weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową,

- zastaw rejestrowy na 140.000 udziałów w Spółce Celowej,

- cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce Celowej od przyszłych najemców powierzchni w inwestycji "Prosta Tower".

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Umowa nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających.

Jest to trzecia Umowa zawarta w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy jednostką należącą do grupy kapitałowej Emitenta a Bankiem. Łączna wartość umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy jednostką należącą do grupy kapitałowej Emitenta a Bankiem wynosi 47.250.000,- PLN.

Emitent oraz osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane z podmiotem i osobami nim zarządzającymi, na rzecz którego ustanowiono hipotekę.

Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia), z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta, które wg stanu na koniec III kwartału 2010 r. wynoszą 132.617 tys. PLN.

Wartość ustanowionej hipoteki jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 €*, co spełnia kryterium określone w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia.

_____________________________

* wartość przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dn. 10.03.2011 r.
Sławomir Horbaczewski - Pełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »