Reklama

KREC (KRC): Zawarcie umowy kredytowej

Raport bieżący nr 55/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 18 października 2011 roku, Emitent zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Korporacyjne w Olsztynie (dalej Bank) Umowę o kredyt inwestycyjny technologiczny plus.

W ramach niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w kwocie 1.745.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu: "Wdrożenie technologii sortowania kolorystycznego szkła opakowaniowego z eliminacją szkła termicznego".

Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 20 grudnia 2019 roku.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi: 1. Weksel własny in blanco, 2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta 3. Hipoteka w kwocie 2.617.000 zł ustanowiona na nieruchomościach położonych w Pełkiniach, woj. podkarpackie (wpis na IV miejscu) - wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 4. Zastaw rejestrowy (na II miejscu) na zakupionej z udziałem kredytu linii technologicznej do tznego szkła opakowaniowego z eliminacją szkła termicznego - wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Szacowana całkowita wartość w/w projektu wynosi 6.980.000 zł i zostanie sfinansowana oprócz powyższego kredytu również kredytem technologicznym w wysokości 5.235.000 zł z przyznaną premią technologiczną w maksymalnej wysokości 4.000.000 zł (ESPI 32/2011, ESPI 53/2011).

Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% kryterium przychodowego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. b. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Adam Krynicki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | umowa kredytowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »