Reklama

KOMPUTRON (KOM): Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta i spółki zależne.

Raport bieżący nr 35/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 30 października 2015 roku otrzymano drugostronnie podpisane egzemplarze umów oraz aneksów do umów z mBankiem S.A., których stroną jest Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o., IT-TENDER Sp. z o.o. (podmioty, z Grupy Kapitałowej Emitenta).

Reklama

Łączne zaangażowanie mBanku S.A. w Grupie Kapitałowej Emitenta, we wszystkich rodzajach finansowania, wynosi 58.850.000 PLN (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy PLN) i zostało zwiększone, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport o 10.200.000 PLN (dziesięć milionów dwieście tysięcy PLN).

Otrzymano następujące umowy i aneksy:

1. w których stroną jest Komputronik S.A.:

• Aneks do umowy na limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych Emitenta na kwotę 15.000.000 PLN,

• Umowę o długoterminowy kredyt obrotowy na kwotę 15.000.000 PLN,

• Aneks zamykający umowę współpracy na kwotę 28.800.000 PLN opisaną w raporcie bieżącym nr 04/2015.

Przedmiotem aneksu do umowy na limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych Spółki jest przedłużenie limitu do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Zabezpieczeniem limitu jest weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Przedmiotem nowej umowy o długoterminowy kredyt obrotowy na kwotę 15.000.000 PLN jest przyznanie spółce kredytu na finansowanie działalności bieżącej z wykorzystaniem w pierwszej kolejności na spłatę kredytu w rachunku bieżącym udzielonym na podstawie umowy o współpracę na kwotę 20.000.000 PLN. Kredyt obrotowy jest przyznany do dnia 30 września 2018 roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, weksel wraz z deklaracją wekslową, hipoteka na nieruchomości Komputronik S.A. położonej w Poznaniu.

Na mocy aneksu do umowy współpracy wszystkie otwarte w ramach umowy współpracy gwarancje zostaną przeniesione do nowej umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella Wieloproduktowa”. Po przeniesieniu umowa o współpracy zostanie automatycznie rozwiązana.

2. w których stroną jest Komputronik Biznes Spółka z o.o.

• Aneks zamykający umowę współpracy na kwotę 3.000.000 PLN opisaną w raporcie bieżącym nr 64/2014

Na mocy aneksu do umowy o współpracę wszystkie otwarte w ramach umowy współpracy gwarancje zostaną przeniesione do nowej umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella Wieloproduktowa”. Po przeniesieniu umowa o współpracę zostanie automatycznie rozwiązana.

3. w których stroną są trzy podmioty Grupy Komputronik S.A.

• Umowa o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella Wieloproduktowa”

Przedmiotem nowej umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella Wieloproduktowa”, mającej na celu zwiększenie elastyczności finansowania działalności handlowej podmiotów Grupy Kapitałowej Emitenta, jest przyznanie Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o. oraz IT TENDER Sp. z o.o. globalnego limitu w wysokości 27.000.000 PLN, w ramach którego udostępniono następujące sublimity:

dla Komputronik S.A. na kwoty:

• 7.000.000 PLN –limit na kredyt w rachunku bieżącym,

• 10.000.000 PLN –limit na gwarancje bankowe,

• 5.000.000 PLN – limit na kredyt odnawialny celowy –na finansowanie kontraktów,

dla Komputronik Biznes Sp. z o.o. na kwoty:

• 3.000.000 PLN –limit na kredyt w rachunku bieżącym,

• 5.000.000 PLN –limit na gwarancje bankowe,

• 5.000.000 PLN – limit na kredyt odnawialny celowy –na finansowanie kontraktów,

Dla IT-TENDER Sp. z o.o. na kwoty:

• 5.000.000 PLN –limit na gwarancje bankowe,

• 5.000.000 PLN – limit na kredyt odnawialny celowy –na finansowanie kontraktów.

Łączna kwota wykorzystania limitów przez Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o., IT-TENDER Sp. z o.o. nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu.

Termin ważności linii upływa w dniu 29 września 2017 roku.

Zabezpieczeniem linii wieloproduktowej jest zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, weksle wraz z deklaracjami wekslowymi, hipoteka na nieruchomości Komputronik S.A. położonej w Poznaniu. Zabezpieczenie linii wieloproduktowej obejmuje dodatkowo również cesję z kontraktu, w przypadku uruchomienia przez którąkolwiek ze spółek kredytu celowego na finansowanie realizacji kontraktów.

Ponadto Emitent ma przyznany w mBank S.A. limit pozwalający na zawieranie transakcji skarbowych na kwotę 1.500.000 PLN, a Komputronik Biznes Sp. z o.o. limit pozwalający na zawieranie transakcji skarbowych na kwotę 350.000 PLN. Obydwa limity są zabezpieczone weskalmi własnymi in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.

Wszystkie umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach. Oprocentowanie limitów dla kredytów rachunku bieżącym oparte jest o stawkę WIBOR O/N powiększoną o marżę banku, a pozostałych limitów oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

Opisane powyżej umowy zostały uznane za umowy spełniające kryteria umów znaczących, gdyż ich wartość przy uwzględnieniu poziomu zaangażowania kredytowego Emitenta w Banku Millennium S.A. przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Powyższą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-30Krzysztof NowakCzłonek Zarządu - Dyrektor Finansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »