Reklama

BBIDEV (BBD): Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę celową (Projekt Developerski 10)

Raport bieżący nr 26/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BBI Development NFI S.A. informuje o zawarciu przez spółkę zależną Realty 2 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 10 Spółka komandytowo - akcyjna, z siedzibą w Warszawie (dalej: Projekt Developerski 10) z Bankiem PKO BP SA (dalej : Bank) Umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej na kwotę 23.162.000,00 zł na okres od 31 maja 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. (dalej: Kredyt), przeznaczonego na sfinansowanie I fazy inwestycji Projektu deweloperskiego "Małe Błonia" na nieruchomości położonej w Szczecinie.

Kredyt jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej stawce referencyjnej WIBOR dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych powiększonych o stałą marżę banku. Z tytułu umowy kredytowej Projekt Developerski 10 poniesie jednorazowe koszty prowizji za rozpatrzenie wniosku, udzielenie kredytu, niewykorzystanie postawionej do dyspozycji kwoty kredytu oraz za administrowanie kredytem.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą w szczególności:

1) hipoteka zwykła łączna w kwocie kredytu, na zabezpieczenie wierzytelności głównej na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Łącznej i Wkrzańskiej,

2) hipoteka kaucyjna łączna na powyższej nieruchomości, do kwoty równej 20% kwoty kredytu, na zabezpieczenie odsetek i pozostałych należności PKO BP SA.,

3) klauzula potrącenia z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w PKO BP SA,

4) weksel własny in blanco Kredytobiorcy poręczony przez Realty 2 Management Sp. z o.o.,

5) przelew praw z umowy ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez PKO BP SA na kwotę nie niższą niż kwota zadłużenia z tytułu kredytu.

Szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Pierwszy faza projektu developerskiego "Małe Błonia" obejmuje budowę siedmiu budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni około 8,5 tys m2.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Michał Skotnicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »