Reklama

BAHOLDING (BAH): Zawarcie umowy kredytowej w ramach realizacji projektu logistyczno - magazynowego. - raport 72

Raport bieżący nr 72/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Nawiązując do treści opublikowanego w dniu 1 października 2015 r. Raportu bieżącego nr 49/2015 i wcześniejszych, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) [Rozporządzenie], Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 21 grudnia 2015 r. przez Industrial Center 37 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca] – jednostkę pośrednio* zależną od Emitenta z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], Umowy Kredytu [Umowa].

Reklama

Na mocy Umowy Bank udzielił kredytu w następujących kwotach:

1) Transza Budowlana do maksymalnej kwoty 19.985.000 EUR,

2) Transza VAT do maksymalnej kwoty 17.318.000 PLN,

3) Transza Inwestycyjna do maksymalnej kwoty 21.000.000 EUR,

przy czym maksymalna kwota Transzy Budowlanej zawiera się w maksymalnej kwocie Transzy Inwestycyjnej.

Transza Budowlana zostaje przeznaczona na zapłatę kosztów i wydatków związanych z budową [Wykorzystanie Budowlane] dwóch budynków [Budynki] posadowionych na będących własnością Kredytobiorcy nieruchomościach położonych w miejscowości Jawczyce w okolicy węzła Konotopa [Nieruchomości], o których nabyciu Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 37/2015 opublikowanym w dniu 23 lipca 2015 r.

Transza VAT zostaje przeznaczona na zapłatę lub refinansowanie Podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z budową Budynków.

Transza Inwestycyjna zostaje przeznaczona na sfinansowanie pozostających w ramach realizacji całego projektu inwestycyjnego kosztów i wydatków inwestycyjnych [Wykorzystanie Inwestycyjne] z zastrzeżeniem, że wszystkie Wykorzystania Budowlane zostaną po zakończeniu budowy Budynków skonwertowane (przekształcone) na Wykorzystanie Inwestycyjne.

Termin całkowitej spłaty Transzy Inwestycyjnej Kredytu został ustalony na dzień 31 grudnia 2022 r., nie później jednak, niż w dniu przypadającym 60 miesięcy po dacie, w jakiej Wykorzystanie Budowlane zostanie skonwertowane w Wykorzystanie Inwestycyjne. Natomiast termin spłaty Transzy VAT został ustalony na najwcześniejszą z następujących dat: (a) w dniu przypadającym 25 miesięcy po dniu zawarcia Umowy; lub

(b) w dniu przypadającym 24 miesiące po pierwszej dacie wypłaty środków z Kredytu; lub (c) 31 grudnia 2017.

Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną EURIBOR 1M powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki od Transzy Budowlanej i Transzy VAT płatne będą w okresach miesięcznych, natomiast odsetki od Transzy Inwestycyjnej płatne będą w okresach trzymiesięcznych.

Znaczące zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowić będą:

1) hipoteka łączna do sumy stanowiącej 150% maksymalnej kwoty Transzy Inwestycyjnej ustanowiona na Nieruchomości,

2) hipoteka łączna do sumy stanowiącej 150% maksymalnej kwoty Transzy VAT ustanowiona na Nieruchomości,

3) zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy do sumy stanowiącej 150% maksymalnej kwoty Transzy Inwestycyjnej ustanowiony na wszystkich udziałach w Kredytobiorcy,

4) zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy do sumy stanowiącej 150% maksymalnej kwoty Transzy VAT ustanowiony na wszystkich udziałach w Kredytobiorcy,

5) zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy do sumy stanowiącej 150% maksymalnej kwoty Transzy Inwestycyjnej ustanowiony na wierzytelnościach Kredytobiorcy,

6) zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy do sumy stanowiącej 150% maksymalnej kwoty Transzy VAT ustanowiony na wierzytelnościach Kredytobiorcy,

7) zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy do sumy stanowiącej 150% maksymalnej kwoty Transzy Inwestycyjnej ustanowiony na zbiorze rzeczy ruchomych i praw należącym do Kredytobiorcy,

8) zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy do sumy stanowiącej 150% maksymalnej kwoty Transzy VAT ustanowiony na zbiorze rzeczy ruchomych i praw należącym do Kredytobiorcy.

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Umowa nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających.

Jest to druga Umowa zawarta w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy jednostką należącą do grupy kapitałowej Emitenta a Bankiem, przy czym pierwsza umowa spełniała kryteria umowy znaczącej, wobec czego o jej zawarciu Emitent poinformował w dniu 30 stycznia 2015 r. Raportem bieżącym nr 03/2015.

Emitent oraz osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane z podmiotem i osobami nim zarządzającymi, na rzecz którego ustanowiono hipotekę.

Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia), z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta, które wg stanu na koniec III kwartału 2015 r. wynoszą 250.090 tys. PLN. Wartość ustanawianej hipoteki jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR**, co spełnia kryterium określone w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia.

_________________________________________

* Emitent posiada status jedynego wspólnika w Marvipol Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która to spółka posiada 68% udziałów w kapitale zakładowym Industrial Center 37 Sp. z o.o.

** wartość przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia Umowy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-22Łukasz SekułaPełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »