Reklama

ORBIS (ORB): Zawarcie umowy kredytu

Raport bieżący nr 38/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 35/2014 dotyczącego zawarcia umowy przedwstępnej zakupu przez Orbis S.A. od Accor S.A. udziałów w spółkach działających w Europie Środkowej, za łączną kwotę 142.262.000 EUR (słownie: stu czterdziestu dwóch milionów dwustu sześćdziesięciu dwóch tysięcy euro) ("Transakcja”), Zarząd Orbis S.A. informuje, że:

Reklama

w dniu 19 grudnia 2014 roku Orbis S.A. (jako kredytobiorca) wraz ze spółką zależną HEKON Hotele Ekonomiczne S.A. (jako gwarantem), zawarły z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Société Generale S.A. (zwanymi dalej łącznie “Bankami”) umowę kredytu ("Umowa Kredytu”), na podstawie której Banki udzieliły Orbis S.A. kredytu do kwoty 480 000 000 zł (czterysta osiemdziesiąt milionów złotych) ("Kredyt”). Umowa Kredytu przewiduje, iż Kredyt zostanie przeznaczony na:

(i) sfinansowanie 80% ceny należnej za udziały w spółkach, nabywane przez Orbis S.A. w ramach Transakcji,

(ii) cele korporacyjne Orbis S.A., do kwoty nie wyższej niż 50 000 000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).

Kredyt zostanie wypłacony w 2 (dwóch) transzach:

- transza A: w wysokości 180 000 000 zł (stu osiemdziesięciu milionów złotych), z terminem spłaty 1 (jeden) rok od daty podpisania Umowy Kredytu, z opcją przedłużenia o 5 (pięć) lat.

- transza B: w wysokości 300 000 000 zł (trzystu milionów złotych), z terminem spłaty nie dłuższym niż 6 (sześć) lat od daty podpisania Umowy Kredytu.

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR dla odpowiedniego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę Banków.

Zobowiązania Orbis S.A. wynikające z Umowy Kredytu zostały zabezpieczone:

(i) poręczeniem udzielonym przez HEKON Hotele Ekonomiczne S.A.

(ii) hipotekami ustanowionymi na następujących nieruchomościach (hotelach), stanowiących własność Orbis S.A.: Mercure Warszawa Centrum, Mercure Warszawa Grand, Novotel Warszawa Centrum, Sofitel Warsaw Victoria ("Nieruchomości”);

(iii) przelewem na zabezpieczenie praw przysługujących Orbis S.A. z tytułu umów ubezpieczenia dotyczących Nieruchomości;

(iv) złożeniem przez Orbis S.A., na rzecz każdego z Banków, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

(v) zastawem finansowym na środkach pieniężnych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

(vi) udzieleniem Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. pełnomocnictwa do wszystkich rachunków bankowych Orbis S.A.

Umowa Kredytu nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 1382).

________________________________________________________________________________________

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-19Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »