Reklama

MEXPOLSKA (MEX): Zawarcie umowy kredytu.

Raport bieżący nr 20/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej "Spółką”) informuje, iż w dniu

Reklama

30 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała drogą elektroniczną informację o podpisaniu w dniu 24 czerwca 2016 roku przez kredytodawcę umowy kredytu ze Spółką (zwanej dalej "Umową Kredytu").

I. Data zawarcia umowy

24 czerwca 2016 roku

II. Oznaczenie stron Umowy Kredytu

• Kredytobiorca – Spółka

• Kredytodawca – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

III. Oznaczenie przedmiotu Umowy Kredytu

• Kwota kredytu – 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).

• Odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie procentowej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed dniem aktualizacji stopy zmiennej, przy czym jeżeli stopa bazowa jest ujemna strony przyjmują, że wynosi ona 0, powiększonej o 3,0 punkty procentowe z tytułu marży Banku.

• W dniu podpisania Umowy kredytu oprocentowanie wynosiło 4,64 %.

IV. Istotne warunki Umowy Kredytu

• Kredyt zostaje udzielony na częściowe refinansowanie pożyczek udzielonych przez Kredytobiorcę spółce Mex Bistro VI sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, celem finansowania inwestycji polegającej na otwarciu nowego lokalu "Pijalnia Wódki i Piwa” w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 27, do wysokości 70% udokumentowanych nakładów poniesionych na inwestycję , jednak w kwocie nie wyższej niż 500.000 zł.

• Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach. Raty są równe i wynoszą po 17.000 zł, z wyjątkiem ostatniej raty, która wynosi 7.000 zł. Spłata ostatniej raty ma nastąpić 31 grudnia 2018 roku.

• Spłata kredytu została zabezpieczona poprzez:

- weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Kredytobiorcy z dnia 24 czerwca 2016 r., poręczony przez Mex Master sp. z o.o. oraz Mex Bistro VI sp. z o.o.

- kaucję pieniężna w kwocie 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) złożona w Banku na warunkach określonych w Umowie o kaucję pieniężną nr 49/037/13 z dnia 27.12.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami.

V. Zastrzeżone kary umowne

W Umowie kredytu nie zastrzeżono żadnych kar umownych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-30PAWEL KOWALEWSKIPREZES ZARZĄDU
2016-06-30PIOTR MIKOŁAJCZYKWICEPREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »