Reklama

PEKABEX (PBX): Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2017 roku spółka zależna Emitenta – Kokoszki Prefabrykacja S.A. ("Kredytobiorca”) zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej, na podstawie której Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu do kwoty 30 000 000,00 PLN na okres od dnia 6 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. ("Kredyt”). Okres wykorzystania Kredytu upływa zaś z dniem 30 czerwca 2017 r.

Reklama

Środki z Kredytu zostaną przeznaczone na: a) spłatę kredytu udzielonego spółce zależnej Emitenta Pekabex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na zakup akcji Kredytobiorcy przez Pekabex Inwestycje Sp. z o.o., które to podmioty połączyły się w 2016 r. (o połączeniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 43/2016 z dnia 28 września 2016 r.) oraz modernizację zakładu produkcyjnego w Gdańsku, a także b) na refinansowanie wydatków poniesionych na modernizację zakładu Kredytobiorcy w Gdańsku.

Zabezpieczenie spłaty wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z Kredytu stanowią:

a. hipoteka umowna łączna do kwoty 75 000 000,00 PLN, na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności nieruchomości, położonej w Gdańsku i opisanej w księdze wieczystej KW nr GD1G/00249865/1 oraz na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Gdańsku i opisanych w księgach wieczystych KW nr GD1G/00057913/0, GD1G/00122621/3, GD1G/00266685/0,

b. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt. a,

c. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 000 000,00 PLN, na mieniu ruchomym stanowiącym własność Kredytobiorcy, które obejmuje środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, a także te środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, które Kredytobiorca nabędzie po dacie zawarcia umowy zastawniczej,

d. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia mienia ruchomego, o którym mowa w pkt c,

e. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 000 000,00 PLN, na stanowiącym własność Pekabex Bet S.A. z siedzibą w Poznaniu (spółka w 100% zależna od Emitenta) zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku tj. zapasach magazynowych, zlokalizowanych na nieruchomościach, o których mowa w pkt a,

f. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w pkt e,

g. weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Pekabex Bet S.A. oraz przez Emitenta,

h. umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu Kredytu z wierzytelnością Kredytobiorcy jako posiadacza rachunków bankowych wobec Banku,

i. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Kredytu, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na podstawie którego Kredytobiorca w szczególności podda się egzekucji do kwoty 45 000 000,00 PLN. Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r.

Ponadto umowa Kredytu zakłada, iż wypłata dywidendy przez Emitenta w wysokości przekraczającej 50% kwoty zysku skonsolidowanego za ostatni rok obrotowy wymaga uprzedniej zgody Banku.

Pozostałe warunki umowy Kredytu nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa Kredytu została uznana za znaczącą z uwagi na jej istotne znaczenie dla Emitenta oraz fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-06Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu
2017-03-06Przemysław BorekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »