Reklama

NTTSYSTEM (NTT): Zawarcie umowy kredytu obrotowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259, z poźn. zm.), informuje, że w dniu 29 czerwca 2010 r. Spółka otrzymała podpisaną przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytu obrotowego.

Reklama

Na mocy umowy Bank udziela Kredytobiorcy (NTT System S.A.) odnawialnego kredytu obrotowego, zwanego dalej Kredytem, w wysokości 6.000.000,- PLN (słownie: sześć milionów 0/100 złotych) przeznaczonego na finansowanie należności związanych z przysługującym Kredytobiorcy zwrotem podatku VAT. W wyniku zawarcia wspomnianej umowy zrealizował się warunek, który opisany został w raporcie bieżącym nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r.

Strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest:

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

2) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,

3) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Kredyt udzielony jest na okres od dnia 28 kwietnia 2010 r. do dnia 30 maja 2011 r. i zostanie wykorzystany do dnia 31 marca 2011 r. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty kredytu w dniu 30 maja 2011 r.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą 10% kapitałów własnych Emitenta.
Jacek Kozubowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Porębski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »