Reklama

GRUPAAZOTY (ATT): Zawarcie umowy kredytu odnawialnego

Raport bieżący nr 25/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka”, "Kredytobiorca”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 roku została zawarta pomiędzy Spółką a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: "PKO BP S.A.”) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej: "BGK”), Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej: "BZ WBK S.A.”) i ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej: "ING BSK S.A.)”, występującymi łącznie jako "Kredytodawcy” umowa kredytu odnawialnego (dalej: "Kredyt”, "Umowa”) na łączną kwotę 1.500.000.000 złotych.

Reklama

Umowa została zawarta pomiędzy Spółką a PKO BP S.A. jako Agentem Kredytu, Agentem Zabezpieczeń i Kredytodawcą Pierwotnym oraz BGK, BZ WBK S.A. i ING BSK S.A. jako Organizatorami Finansowania i Kredytodawcami Pierwotnymi.

Wszystkie kwoty otrzymane w ramach Kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych Kredytobiorcy i Kluczowych Spółek Grupy Kapitałowej Spółki: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. (dalej: "Kluczowe Spółki”) oraz refinansowanie części istniejącego zadłużenia, i pośrednio refinansowanie części zadłużenia Kluczowych Spółek poprzez udzielenie przez Kredytobiorcę ze środków pochodzących z Kredytu finansowania Kluczowym Spółkom.

Zabezpieczeniem wierzytelności Kredytodawców wynikających z Umowy będą: poręczenia udzielone przez każdą z Kluczowych Spółek do kwoty równej 1/3 ze 120% kwoty Kredytu za zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy objęte umową poręczenia, oświadczenia Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z tytułu Umowy, do kwoty stanowiącej 120% zaangażowania każdego Kredytodawcy; oświadczenie każdej Kluczowej Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z tytułu poręczenia udzielonego przez daną Kluczową Spółkę, do kwoty stanowiącej 100% danego poręczenia oraz pełnomocnictwo dla Agenta Zabezpieczeń do rachunków bankowych Kredytobiorcy upoważniające do pobierania środków z tych rachunków w celu spłaty zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z Umowy w dacie ich wymagalności.

Oprocentowanie Kredytu w stosunku rocznym jest sumą właściwej marży oraz stopy referencyjnej.

Kredytobiorca zobowiązał się spłacić całość kwot należnych na podstawie Umowy w dacie ostatecznej spłaty, która upływa po 5 latach od daty podpisania Umowy.

Umowa Kredytu zawiera także postanowienia nakładające na Spółkę oraz Kluczowe Spółki jako poręczycieli ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych z Kredytodawcami pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Umowa Kredytu odnawialnego stanowi część pakietu finansowania długoterminowego w łącznej kwocie 2,2 mld zł, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym Strategii i Programu Inwestycyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Grupa jest w trakcie finalizacji negocjacji dokumentacji kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dla udzielenia kredytu terminowego w kwocie 550 mln zł oraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w kwocie 150 mln zł, na okres 10 lat, których istotne warunki, podlegają zharmonizowaniu z umową Kredytu Odnawialnego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-23Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2015-04-23Andrzej SkolmowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »