Reklama

DEVELIA (DVL): Zawarcie umowy kredytu przez jednostkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 128/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent” lub "Spółka”) informuje, że w dniu 20.12.2017 r. jednostka zależna od Emitenta tj. spółka LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 22 Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Kredytobiorca”) której Emitent jest bezpośrednio i pośrednio (poprzez zależną od niego spółkę: LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. jedynym wspólnikiem), zawarła z podmiotami niepowiązanymi z Emitentem - mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie oraz mBank SA z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawcy”), umowę kredytu bankowego ("Umowa”):

Reklama

a) do kwoty stanowiącej równowartość kwoty 34.187.000,00 EUR ("Kredyt Inwestycyjny”), przeznaczonej m.in. na sfinansowanie lub zrefinansowanie kosztów netto (bez VAT) związanych z budową budynku biurowego pod nazwą "WOLA RETRO” w Warszawie ("Inwestycja”), oraz

b) do kwoty 7.000.000,00 PLN ("Kredyt VAT”), przeznaczonej na sfinansowanie i zrefinansowanie odzyskiwalnego podatku VAT związanego z kosztami Inwestycji.

Od udzielonych kredytów będą pobierane odsetki według zmiennych stóp procentowych w stosunku rocznym, ustalanych jako suma stawki referencyjnej EURIBOR (dla Kredytu Inwestycyjnego) oraz WIBOR (dla Kredytu VAT) i marż ustalonych na warunkach rynkowych. Prowizje od udzielonego Kredytobiorcy kredytu ustalono w oparciu o warunki rynkowe.

Zgodnie z zawartą Umową spłata zadłużenia z tytułu Kredytu Inwestycyjnego nastąpi nie później niż w dniu 28.11.2027 r. , natomiast spłata zadłużenia z tytułu Kredytu VAT nastąpi nie później niż w dniu 28.11.2020 r.

Podstawowe zabezpieczenia Umowy stanowić będą:

1. hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Kredytodawców do wysokości 150% kwoty Kredytu na nieruchomości gruntowej, w stosunku do której Kredytobiorca posiada prawo użytkowania wieczystego, położonej w Warszawie przy ul. Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA4M/00142636/9 ("Nieruchomość”);

2. umowa podporządkowania zawarta przez Kredytobiorcę, Emitenta, inne spółki zależne od Emitenta (m.in. LC Corp Invest I Sp. z o.o.) jako podporządkowanych wierzycieli z Kredytodawcami jako wierzycielami nadrzędnymi, obejmująca przelew na zabezpieczenie wszystkich wierzytelności podporządkowanych;

3. przelew praw i wierzytelności z tytułu umów najmu oraz innych umów związanych z kredytowaną Inwestycją;

4. zastaw rejestrowy na prawach i wierzytelnościach komplementariusza i komandytariusza w spółce Kredytobiorcy wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 kpc;

5. zastaw rejestrowy z pierwszeństwem zaspokojenia na przedsiębiorstwie (zbiorze rzeczy ruchomych i zbywalnych praw) Kredytobiorcy;

6. zastaw rejestrowy i finansowy na wszystkich rachunkach bankowych Kredytobiorcy z pierwszeństwem zaspokojenia wraz z pełnomocnictwami na rzecz Kredytodawców;

7. przelew praw z polis ubezpieczeniowych Nieruchomości oraz przelew praw z umowy z generalnym wykonawcą oraz innych kontraktów budowlanych, gwarancji bankowych związanych z realizacją Inwestycji;

8. Złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do wysokości 150% kwot kredytów przez Kredytobiorcę na rzecz każdego z Kredytodawców i każdy przez każdy podmiot ustanawiający zabezpieczenie z przedmiotu tego zabezpieczenia;

9. umowa wsparcia z Emitentem jako sponsorem projektu zawierająca zobowiązanie do pokrycia przekroczeń budżetu Inwestycji do kwoty stanowiącej 10 % budżetu Inwestycji wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 3.576.261,90 EUR lub alternatywnie gwarancja bankowa na pokrycie przekroczeń budżetu Budowlanego - obowiązujące w okresie dostępności Kredytu Inwestycyjnego;

10. poręczenie Emitenta jako sponsora do kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy planowanymi przychodami z umów najmu na dzień uruchomienia, zapewniającymi współczynnik DSCR na poziomie nie mniejszym niż 75%, a przychodami zapewniającymi współczynnik DSCR na poziomie 120% na bazie umów najmu z podmiotami niepowiązanymi ze sponsorem, przy czym poręczenie to będzie obowiązywało do czasu, kiedy przychody z zawartych umów najmu z podmiotami niepowiązanymi z Emitentem jako sponsorem zapewnią współczynnik DSCR na poziomie min. 120%;

11. umowa wsparcia z Emitentem jako sponsorem zawierająca zobowiązanie sponsora do odbudowy rezerwy obsługi długu w przypadku jego naruszenia wraz z oświadczeniem sponsora o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do wysokości rezerwy obsługi długu tj. kwoty 558.660,50 EUR – obowiązująca po wygaśnięciu poręczenia sponsora;

12. klauzule cross default i cross-collateral z umową kredytu zawartą w dniu 30.11.2016 r. pomiędzy mBank Hipoteczny S.A. i spółką zależną od Emitenta LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 21 Sp. k. (o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 120/2016 z dnia 30.11.2016 r.) do czasu spełnienia warunków konwersji i dokonania konwersji kredytu budowlanego na kredyt inwestycyjny w jednym z projektów;

13. Kredyt VAT będzie zabezpieczony równorzędnie lub w dalszej kolejności zaspokajania z Kredytem Inwestycyjnym, analogicznymi zabezpieczeniami jak Kredytem Inwestycyjnym.

Kredytobiorca zobowiązany będzie również zawrzeć umowy zabezpieczające przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej (umowy hedgingowe), które zabezpieczać będzie hipoteka do kwoty 32.235.000 zł (o niższym pierwszeństwie niż hipoteka ustanowiona jako zabezpieczenie Umowy) na Nieruchomości wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Informacja o zawarciu powyższej umowy, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-20Dariusz NiedośpiałPrezes Zarządu
2017-12-20Jakub MalskiPierwszy Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »