Reklama

COLUMBUS (CLC): Zawarcie umowy linii wielocelowej - raport 7

Raport bieżący nr 7/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2021 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: BOŚ) umowę (dalej: Umowa) linii wielocelowej w kwocie 6 mln zł (dalej: Linia Wielocelowa), z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, to jest kosztów realizacji instalacji fotowoltaicznych, wynikających z umów zawartych przez Columbus zarówno w ramach przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych jak i umów zawartych przez Columbus z partnerami biznesowymi spoza Grupy Kapitałowej Columbus (dalej: Kontrakty). Linia Wielocelowa zostanie uruchomiona po spełnieniu warunków określonych w Umowie, związanych przede wszystkim z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty Linii Wielocelowej. Zgodnie z zapisami Umowy, spłata powinna nastąpić do 24 listopada 2022 r. Linia Wielocelowa oprocentowana jest w oparciu o marżę BOŚ w wysokości 1,6 p.p. powiększonej o WIBOR 3M. Zabezpieczeniem spłaty Linii Wielocelowej są:

Reklama

1) Pełnomocnictwo dla BOŚ do dysponowania rachunkami bankowymi Columbus prowadzonymi w BOŚ;

2) Zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Columbus prowadzonych w BOŚ (umowa z klauzulą kompensacyjną);

3) Weksel in blanco z wystawienia Columbus wraz z deklaracją wekslową - tytułem zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z uruchomienia Linii Wielocelowej oraz każdego produktu kredytowego w ramach Linii Wielocelowej (wymagane jest wystawienie przez Columbus oddzielnego weksla in blanco dla każdego produktu kredytowego w ramach Linii Wielocelowej);

4) Nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Gwarancja PLG FGP Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w wysokości 40% kwoty Linii Wielocelowej to jest 2,4 mln zł, z terminem obowiązywania do dnia 24 lutego 2023 r., udzielona w ramach Portfelowej linii gwarancyjnej FGP zawartej pomiędzy BGK a BOŚ S.A.;

5) Cesja na rzecz BOŚ wierzytelności z tytułu Kontraktów finansowanych kredytami udzielonymi przez BOŚ Columbus w ramach niniejszej Umowy.

Korzystanie z Linii Wielocelowej będzie następować w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym nieodnawialnym (dalej: Kredyty). Maksymalna kwota danego Kredytu nie może być wyższa niż 75% wartości Kontraktu, jakiego realizacja będzie sfinansowana Kredytem, objętego cesją na rzecz BOŚ, przy czym pozostałe 25% wartości Kontraktu Columbus sfinansuje samodzielnie.

Umowa zobowiązuje Columbus do m.in.:

- nie udzielania nowych pożyczek Columbus Energy Finanse sp. z o.o.;

- utrzymywanie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA na poziomie mniejszym niż 5;

- utrzymywanie stosunku kapitału własnego do pasywów na poziomie nie niższym niż 20%;

- niezaciągania zobowiązań bez pisemnego powiadomienia BOŚ lub bez otrzymania zgody od BOŚ w kwotach określonych w Umowie;

- zapewnienia średniomiesięcznych wpływów z tytułu prowadzonej przez Columbus działalności na rachunek bieżący prowadzony w BOŚ w wysokości 45 mln zł;

- dokonywania przewalutowań w kwocie nie mniejszej niż równowartość 10 mln zł w okresach kwartalnych;

- utrzymywanie wskaźnika rentowności sprzedaży w okresach kwartalnych na poziomie dodatnim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-13Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
2021-01-13Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2021-01-13Janusz SternaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »