Reklama

4MOBILITY (4MB): Zawarcie umowy lock-up

Raport bieżący nr 23/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2017 r. Spółka oraz Prezes Zarządu Pan Paweł Płaszczak (jako Akcjonariusz) zawarła z Domem Maklerskim Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lock-up, w której obecny akcjonariusz i jednocześnie Prezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Błaszczak z zastrzeżeniem akapitu poniżej zobowiązał się oraz spowoduje, że żaden członek jego rodziny bądź jakakolwiek inna osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub jakikolwiek podmiot zarządzany bądź kontrolowany przez niego, w okresie 24 miesięcy od przydziału Akcji Oferowanych: (i) nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie sprzeda, nie ogłosi zamiaru sprzedaży, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny sposób akcjami Spółki będącymi w posiadaniu Pana Pawła Błaszczaka albo instrumentami finansowymi uprawniającymi do objęcia lub nabycia tych akcji, (ii) nie będzie wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji Spółki będących w posiadaniu Pana Pawła Błaszczaka, (iii) nie dokona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesienie akcji Spółki będących w posiadaniu Pana Pawła Błaszczaka bądź praw z tych akcji, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Maklerskiego Navigator S.A., której to zgody Dom Maklerski Navigator S.A. zobowiązuje się nie odmówić bez uzasadnienia, w przypadku gdy, w opinii Domu Maklerskiego Navigator S.A., czynności te nie spowodują negatywnych skutków dla interesów inwestorów nabywających Akcje Oferowane w ramach Oferty Publicznej.

Reklama

Nie stanowi naruszenia ww. umowy lock-up: (i) przeniesienie przez Pana Pawła Błaszczaka akcji Spółki będących w jego posiadaniu bądź instrumentów finansowych uprawniających do objęcia lub nabycia tych akcji, na rzecz członków jego rodziny, podmiotu utworzonego dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania jego majątkiem własnym, o ile nabywcy takich akcji lub innych instrumentów finansowych zobowiążą się do przestrzegania ograniczeń określonych w akapicie powyżej, (ii) sprzedaż lub zbycie przez Pana Pawła Błaszczaka akcji Spółki będących w jego posiadaniu bądź instrumentów finansowych uprawniających do objęcia lub nabycia tych akcji w odpowiedzi na ogłoszone publiczne wezwanie lub publiczny skup akcji Spółki.

Dodatkowo, na mocy ww. umowy lock-up Spółka oraz Prezes Zarządu Spółki Pan Paweł Błaszczak zobowiązali się do nie podejmowania w okresie 12 miesięcy od przydziału Akcji Oferowanych emitowanych w ramach Oferty Publicznej następujących czynności bądź działań mających na celu: (i) oferowanie jakichkolwiek nowych akcji Spółki, (ii) ogłaszanie zamiaru oferowania nowych akcji Spółki, (iii) emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na akcje lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji Spółki, (iv) dokonywanie jakiejkolwiek transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutek byłby podobny do sprzedaży akcji Spółki lub (v) składanie jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał dotyczących czynności określonych w pkt (i) – (iv) powyżej, bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Maklerskiego Navigator S.A., której to zgody Dom Maklerski Navigator S.A. zobowiązuje się nie odmówić bez uzasadnienia w przypadku gdy w opinii Domu Maklerskiego Navigator S.A. czynności te nie spowodują negatywnych skutków dla interesów inwestorów nabywających Akcje Oferowane w ramach Oferty Publicznej. Zobowiązanie określone w niniejszym akapicie, nie dotyczy sytuacji, w której Spółka w wyniku przeprowadzenia Oferty Publicznej pozyska mniej niż 5 (pięć) milionów złotych brutto lub czynności mających na celu emisję nowych akcji skierowaną do inwestorów branżowych lub strategicznych lub do osób zarządzających lub współpracowników Spółki wskazanych przez Radę Nadzorczą w ramach realizacji programu motywacyjnego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-18Paweł BłaszczakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »